دوره و شماره: دوره 24، شماره 4، دی 1389 

مقالات پژوهشی

بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

10.22067/jead2.v1389i4.8188

حسین شعبانعلی فمی؛ جواد قاسمی؛ شبنم سرورامینی؛ معصومه سعادت‌زاده