journal/metrics

تعداد مقالات ارسال شده 1,526
تعداد مقالات رد شده 882
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 523
درصد پذیرش 34
میانگین زمان پذیرش (روز) 120
تعداد نویسندگان 655
تعداد مشاهده مقاله 157,988

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

این نشریه مقالات پژوهشی فارسی یا انگلیسی پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.


رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور:الف
 ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13980.175

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.281 

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396 :  0.148

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/07/22

شماره جاری: دوره 36، شماره 3 - شماره پیاپی 56، مهر 1401، صفحه 207-335 

مقالات پژوهشی

تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران

صفحه 207-225

10.22067/jead.2022.70211.1044

محمد قهرمان زاده؛ فرناز جعفرزاده؛ رقیه فتحی


ابر واژگان