تعداد ارجاعات و h-index  این نشریه در googlescholar  کلیک کنید.


journal/metrics

تعداد مقالات ارسال شده 1,461
تعداد مقالات رد شده 851
درصد عدم پذیرش 58
تعداد مقالات پذیرفته شده 499
درصد پذیرش 34
میانگین زمان پذیرش (روز) 120
تعداد نویسندگان 619
تعداد مشاهده مقاله 84,777

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

این نشریه مقالات پژوهشی فارسی یا انگلیسی پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.


رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور:الف

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.281 

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396 :  0.148

 

شماره جاری: دوره 35، شماره 3 - شماره پیاپی 52، پاییز 1400، صفحه 205-306 

2. بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی

صفحه 219-230

10.22067/jead.2021.68131.1009

مهسا تسلیمی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حسین آزادی


4. تأثیر حمایت‌های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

صفحه 245-258

10.22067/jead.2021.69884.1032

پریسا طالبی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ فرهاد لشگرارا


ابر واژگان