جهت مشاهده اطلاعات بیشتر به لینک journal/metrics   مراجعه نمایید.

تعداد دوره‌ها 16
تعداد شماره‌ها 58
تعداد مقالات ارسال شده 1,601
نسبت مشاهده بر مقاله 550.7
تعداد مقالات رد شده 918
درصد عدم پذیرش 57
تعداد مقالات پذیرفته شده 546
درصد پذیرش 34
میانگین زمان پذیرش (روز) 58
تعداد نویسندگان 692
تعداد پایگاه های نمایه شده 8
تعداد داوران 207
تعداد مشاهده مقاله 300,132

نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی از فروردین ماه سال 1386 به صورت دو شماره در سال منتشر شده است  و از فروردین ماه سال 1389 به صورت فصلنامه (4 بار در سال) منتشر می شود.

این نشریه مقالات پژوهشی فارسی یا انگلیسی پژوهشگران گرانقدر در حوزه های مختلف اقتصاد کشاورزی در زمینه های مدیریت کشاورزی، بازاریابی و تجارت محصولات کشاورزی، سیاست و توسعه کشاورزی و اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که برای اولین بار منتشر می شود مورد پذیرش قرار می دهد.


رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور:الف

 ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 14000.234

 ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13990.214

 ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13980.175

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.281 

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 1396 :  0.148

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1402/05/15

شماره جاری: دوره 37، شماره 3 - شماره پیاپی 60، آذر 1402، صفحه 231-364 

تحلیل مؤلفه‌های تأثیرگذار بر بهبود مدیریت مزارع برنج در شهرستان رودبار

صفحه 341-364

10.22067/jead.2023.82560.1195

حسین شعبانعلی فمی؛ سید محمد صادق تیموری سندسی؛ ناصر مطیعی؛ مهسا معتقد


ابر واژگان