تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این تحقیق مزیت نسبی غلات شامل گندم، جو و ذرت دانه‌ای با استفاده از شاخص‌های هزینه منابع داخلی، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی و شاخص نرخ حمایت موثر در سال 84-83 درشهر‌ستان کرمان، بافت و بردسیر بررسی شد و تاثیر نرخ های مختلف ارز، تغییرات قیمت و هزینه‌های تولید بر روی مزیت نسبی فعالیت‌های زراعی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تولید گندم در استان کرمان فاقد مزیت‌نسبی می‌باشد. تولید ذرت دانه‌ای در شهرستان بافت و جو در شهرستان بردسیر دارای بالاترین مزیت نسبی می باشد. در کلیه محصولات مورد بررسی حمایت اسمی از بازار محصول و نیز حمایت موثر به نفع تولید‌کنندگان بوده‌است، لذا توجه بیشتر به تولید این محصولات و حمایت آنها دارای اهمیت ویژه‌ای است.

واژه های کلیدی: مزیت نسبی، نرخ حمایت موثر، نسبت هزینه به منفعت اجتماعی، هزینه‌های منابع داخلی

عنوان مقاله [English]

The Comparative Advantage of Cereal Products In Kerman Province

نویسندگان [English]

  • L. Shafiee
  • S. Yazdani
چکیده [English]

Abstract
In this research, the comparative advantage of cereals including: wheat, barley and corn in cities of Kerman, Bardsir and Baft was investigated by using Domestic Resource Cost (DRC), Social Cost Benefit (SCB) and Effective Protection Coefficient (EPC) index during 2005-2006 and effect of exchange rate changes, price changes and products costs on comparative advantage, were investigated. Results show that Kerman doesn’t has comparative advantage on wheat production, Baft has comparative advantage on corn production and Bardsir has comparative advantage on barley production. Nominal input protection is positive for all crops. Protection of products market and effective production are positive for wheat, barley and corn.

Keyword: Comparative advantage, Effective production rates, Domestic Resource costs, Social cost- Benefit ratio