اهداف و چشم انداز

اهداف نشریه:

افزایش توان علمی اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان به مسایل کشاورزی از جنبه های کیفی و کمی است.  مقالات علمی پژوهشی محققین محترم را درزمینه‌های

اقتصاد کشاورزی

مدیریت کشاورزی

توسعه کشاورزی و روستایی

 اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

را که  برای اولین بار منتشر می‌شود، می‌پذیرد.

 
چشم‌انداز نشریه:
  • امکان  دسترسی رایگان به نتایج و یافته‌ها
  • انتشار دستاوردهای اساتید و دانشجویان در راستای افزایش توانمندی‌ها
  • انتقال و تبادل اطلاعات  کشاورزی