اسامی داوران

 

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی در سه سال اخیر

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

Orcid ID

Publons ID

Scopus Author ID

سید علی

حسینی یکانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0000-0003-0730-2864

J-7626-2017

36680109700

آرش

دوراندیش

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7858-6644

L-4063-2018

57192804311

نقوی

سمیه

دانشگاه جیرفت

 

 

 

غلامرضا

مجردی

دانشگاه زنجان

 

AAD-6262-2020

 

زکریا

فرج زاده

دانشگاه شیراز

0000-0002-5971-947X

W-8340-2018

56708802100

عباس

عبدشاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

 

افسانه

نیکوکار

پیام نور مشهد

 

 

56814953200

محمد

قهرمان زاده

دانشگاه تبریز

 

AAU-8353-2021

 

آیت اله

کرمی

دانشگاه یاسوج

 

 

 

سید مجتبی

مجاوریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0000-0003-4821-1539

 

55620278200

شجاعت

زارع

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

مصطفی

مردانی نجف آبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

AAU-5752-2021

 

فرشاد

محمدیان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 

 

 

مرتضی

مولائی

دانشگاه ارومیه

 

 

57190392883

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1461-5893

AAV-6830-2021

36182669900

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشگاه گیلان

0000-0003-1789-4496

AAX-7154-2020

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6076-6196

A-2554-2009

 

لورنس

انویه تکیه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

L-1151-2018

 

رضا

مقدسی

آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

 

O-7094-2017

 

علیرضا

نیکوئی

مرکز تحقیقات اصفهان

 

 

 

امید

گیلانپور

موسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی

 

 

 

علیرضا

کرباسی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-9182-8350

 

 

فاطمه

رستگاری پور

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

 

مسعود

همایونی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-1475-7832

AAA-9696-2020

55256167300

محمد رضا

کهنسال

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4201-3454

L-7746-2018

26656854900

الهام

خواجه پور

دانمشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

پوریا

عطائی

دانشگاه تربیت مدرس

 

I-8517-2019

 

رضا

اسفنجاری کناری

دانشگاه گیلان

0000-0002-9872-1193

 

 

حسین

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6661-2569

AAY-5663-2020

57194708100

جعفر

عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

 

سید احمد

محدث حسینی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

J-5650-2017

 

صدیقه

هاشمی بناب

دانشگاه ارومیه

 

 

 

عذرا

جوان بخت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 

 

 

مسعود

فهرستی ثانی

دانشگاه اردکان یزد

 

 

 

اسماعیل

کرمی دهکردی

دانشگاه زنجان

0000-0003-4768-7084

 F-9105-2018

 29067904400

محمد

مظهری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مرتضی

یعقوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

0000-0002-5491-8808

AAC-1600-2022

57184204500

حکیمه

هاتف

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

 

 

 

حمید

امیرنژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

0000-0002-4307-1146

ABF-8591-2022

 

تکتم

محتشمی

دانشگاه تربت حیدریه

0000-0002-6979-0042

ADD-5106-2022

57205542729

آذر

شیخ زین الدین

دانشگاه شیراز

 

AAU-5744-2021

 

عنایت

عباسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

AAB-3810-2019

 

زینب

شکوهی

دانشگاه شیراز

 

 

 

ماشاالله

سالارپور

دانشگاه زابل

 

 

 

مهدی

صالحی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0003-2698-9817

 G-2496-2013

 

57189446351

محمد

صیادی

دانشگاه خوارزمی

0000-0003-2731-9233

 

 57215197114

سامان

قادری

دانشگاه کردستان

 

 

 

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-9201-5060

S-3648-2018

 55912874500

حمید

آماده

دانشگاه علامه

 

 

 

حسین

بانژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-6883-164X

S-3635-2018

35092140800

 

حبیب

شهبازی

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

 

 

 

غلامحسین

کیانی

دانشگاه اصفهان

 

 

 

سیدحسین

سقاییان نژاد

دانشگاه کنتاکی آمریکا

0000-0002-8309-1213

 

 

علی اکبر

باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

 

AAA-1019-2020

 

ابراهیم

مرادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

ADN-6162-2022

 

قادر

دشتی

دانشگاه تبریز

0000-0002-9292-3843

 

 

محمود

حاجی رحیمی

دانشگاه کردستان

 

AAZ-2732-2020

 

سمیه

شیرزادی لسکوکلایه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- هیات علمی- گروه اقتصاد کشاورزی

0000-0002-9084-4965

 

 

لیلی

ابوالحسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-9999-9333

 L-8777-2018

57196074511

 

محمدنبی

شهیکی تاش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

0000-0001-6541-3189

AAL-4996-2020

39763110800

 

علیرضا

پویا

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-6000-3535

 

56180683900

فاطمه

نصرنیا

دانشگاه شیراز

 

 

 

رضا

حیدری

موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

 0000-0002-5813-3645