اسامی داوران

 

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی  سال 1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

Orcid ID

Publons ID

1

سید علی

حسینی یکانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

2

آرش

دوراندیش

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7858-6644

 

3

نقوی

سمیه

دانشگاه جیرفت

 

 

4

غلامرضا

مجردی

دانشگاه زنجان

 

 

5

زکریا

فرج زاده

دانشگاه شیراز

 

 

6

عباس

عبدشاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

7

افسانه

نیکوکار

پیام نور مشهد

 

 

8

محمد

قهرمان زاده

دانشگاه تبریز

 

AAU-8353-2021

9

آیت اله

کرمی

دانشگاه یاسوج

 

 

10

سید مجتبی

مجاوریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

11

شجاعت

زارع

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

12

مصطفی

مردانی نجف آبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

AAU-5752-2021

13

فرشاد

محمدیان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 

 

14

مرتضی

مولائی

دانشگاه ارومیه

 

 

15

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

16

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشگاه گیلان

 

 

17

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0001-6076-6196

A-2554-2009

18

لورنس

انویه تکیه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

L-1151-2018

19

رضا

مقدسی

آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

 

O-7094-2017

20

علیرضا

نیکوئی

مرکز تحقیقات اصفهان

 

 

21

امید

گیلانپور

موسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی

 

 

22

علیرضا

کرباسی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-9182-8350

 

23

فاطمه

رستگاری پور

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

24

مسعود

همایونی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0003-1475-7832

AAA-9696-2020

25

محمد رضا

کهنسال

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

26

الهام

خواجه پور

دانمشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

27

پوریا

عطائی

دانشگاه تربیت مدرس

 

I-8517-2019

28

رضا

اسفنجاری کناری

دانشگاه گیلان

 

 

29

حسین

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

30

جعفر

عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

 

31

سید احمد

محدث حسینی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

J-5650-2017

32

صدیقه

هاشمی بناب

دانشگاه ارومیه

 

 

33

عذرا

جوان بخت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 

 

34

مسعود

فهرستی ثانی

دانشگاه اردکان یزد

 

 

35

اسماعیل

کرمی دهکردی

دانشگاه زنجان

 

 

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 1398

 

 

36

محمد

مظهری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

37

مرتضی

یعقوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

38

حکیمه

هاتف

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

 

 

39

حمید

امیرنژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

40

تکتم

محتشمی

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

41

آذر

شیخ زین الدین

دانشگاه شیراز

 

AAU-5744-2021

42

عنایت

عباسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

AAB-3810-2019

43

زینب

شکوهی

دانشگاه شیراز

 

 

44

ماشاالله

سالارپور

دانشگاه زابل

 

 

45

مهدی

صالحی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

46

محمد

صیادی

دانشگاه خوارزمی

 

 

47

سامان

قادری

دانشگاه کردستان

 

 

48

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

49

حمید

آماده

دانشگاه علامه

 

 

50

حسین

بانژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

51

حبیب

شهبازی

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

 

 

52

غلامحسین

کیانی

دانشگاه اصفهان

 

 

53

سیدحسین

سقاییان نژاد

دانشگاه کنتاکی آمریکا

0000-0002-8309-1213

 

54

علی اکبر

باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

 

AAA-1019-2020

55

ابراهیم

مرادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

56

قادر

دشتی

دانشگاه تبریز

 

 

57

محمود

حاجی رحیمی

دانشگاه کردستان

 

AAZ-2732-2020

58

سمیه

شیرزادی لسکوکلایه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- هیات علمی- گروه اقتصاد کشاورزی

 

 

59

لیلی

ابوالحسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

60

محمدنبی

شهیکی تاش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 

61

علیرضا

پویا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

62

فاطمه

نصرنیا

دانشگاه شیراز