اسامی داوران

 

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی در سه سال اخیر

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

Orcid ID

Researcher ID

Scopus Author ID

سید علی

حسینی یکانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

0000-0003-0730-2864

J-7626-2017

36680109700

آرش

دوراندیش

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0001-7858-6644

L-4063-2018

57192804311

نقوی

سمیه

دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران

 

 

 

غلامرضا

مجردی

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

 

AAD-6262-2020

 

زکریا

فرج زاده

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

0000-0002-5971-947X

W-8340-2018

56708802100

عباس

عبدشاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 

 

 

افسانه

نیکوکار

پیام نور مشهد، مشهد، ایران

 

 

56814953200

محمد

قهرمان زاده

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

 

AAU-8353-2021

 

آیت اله

کرمی

دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

 

 

 

سید مجتبی

مجاوریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

0000-0003-4821-1539

 

55620278200

شجاعت

زارع

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

 

 

 

مصطفی

مردانی نجف آبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

 

AAU-5752-2021

 

فرشاد

محمدیان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی، همدان، ایران

 

 

 

مرتضی

مولائی

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

 

57190392883

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0003-1461-5893

AAV-6830-2021

36182669900

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0003-1789-4496

AAX-7154-2020

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0001-6076-6196

A-2554-2009

 

لورنس

انویه تکیه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، ارومیه، ایران

 

L-1151-2018

 

رضا

مقدسی

آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

 

O-7094-2017

 

علیرضا

نیکوئی

مرکز تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

 

امید

گیلانپور

موسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی، تهران، ایران

 

 

 

علیرضا

کرباسی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-9182-8350

 

 

فاطمه

رستگاری پور

دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

 

 

 

مسعود

همایونی فر

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0003-1475-7832

AAA-9696-2020

55256167300

محمد رضا

کهنسال

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-4201-3454

L-7746-2018

26656854900

الهام

خواجه پور

دانمشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

 

 

 

پوریا

عطائی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

I-8517-2019

 

رضا

اسفنجاری کناری

دانشگاه گیلان، رشت، ایران

0000-0002-9872-1193

 

 

حسین

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0001-6661-2569

AAY-5663-2020

57194708100

جعفر

عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

 

 

 

سید احمد

محدث حسینی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، مشهد، ایران

 

J-5650-2017

 

صدیقه

هاشمی بناب

دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

 

 

عذرا

جوان بخت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

 

 

 

مسعود

فهرستی ثانی

دانشگاه اردکان یزد، اردکان، ایران

 

 

 

اسماعیل

کرمی دهکردی

دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

0000-0003-4768-7084

 F-9105-2018

 29067904400

محمد

مظهری

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 

 

 

مرتضی

یعقوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

0000-0002-5491-8808

AAC-1600-2022

57184204500

حکیمه

هاتف

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

 

 

 

حمید

امیرنژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

0000-0002-4307-1146

ABF-8591-2022

 

تکتم

محتشمی

دانشگاه تربت حیدریه، تربت حیدریه، ایران

0000-0002-6979-0042

ADD-5106-2022

57205542729

آذر

شیخ زین الدین

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

AAU-5744-2021

 

عنایت

عباسی

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

 

AAB-3810-2019

 

زینب

شکوهی

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

 

 

ماشاالله

سالارپور

دانشگاه زابل، زابل، ایران

 

 

 

مهدی

صالحی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0003-2698-9817

 G-2496-2013

 

57189446351

محمد

صیادی

دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

0000-0003-2731-9233

 

 57215197114

سامان

قادری

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

 

 

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-9201-5060

S-3648-2018

 55912874500

حمید

آماده

دانشگاه علامه، تهران، ایران

 

 

 

حسین

بانژاد

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0002-6883-164X

S-3635-2018

35092140800

 

حبیب

شهبازی

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی، همدان، ایران

 

 

 

غلامحسین

کیانی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

 

 

 

سیدحسین

سقاییان نژاد

دانشگاه کنتاکی آمریکا، لکسینگتون، آمریکا

0000-0002-8309-1213

 

 

علی اکبر

باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

 

AAA-1019-2020

 

ابراهیم

مرادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 

ADN-6162-2022

 

قادر

دشتی

دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

0000-0002-9292-3843

 

 

محمود

حاجی رحیمی

دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

 

AAZ-2732-2020

 

سمیه

شیرزادی لسکوکلایه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

0000-0002-9084-4965

 

 

لیلی

ابوالحسنی

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0001-9999-9333

 L-8777-2018

57196074511

 

محمدنبی

شهیکی تاش

دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

0000-0001-6541-3189

AAL-4996-2020

39763110800

 

علیرضا

پویا

دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

0000-0001-6000-3535

 

56180683900

فاطمه

نصرنیا

دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

 

 

 

رضا

حیدری

مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران

 0000-0002-5813-3645