تماس با ما

  • تلفن:    4621-3880 (51) 98+
  • فاکس:    430-38787 (51) 98+
  • ایمیل:     jead2@um.ac.ir   
      نشانی: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

 

 

 


CAPTCHA Image