تماس با ما

  •   آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴
  •  
  • تلفن:    4621-3880 (51) 98+
  • نمابر:    430-38787 (51) 98+
  • نشانی الکترونیکی:     jead2@um.ac.ir  
  • وب سایت: https://jead.um.ac.ir

 

 

 


CAPTCHA Image