اعلام نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریات علمی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

برای مشاهده نتایج رتبه بندی سال 1401 نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اینجا کلیک نمایید.