اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1399
تعداد پذیرش 473
تعداد عدم پذیرش 807

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 473
تعداد مشاهده مقاله 44400
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 95 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 132 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 39 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 205 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 34 %