اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 412
تعداد پذیرش 119
تعداد عدم پذیرش 194

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 78183
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 187 روز
درصد پذیرش 29 %