اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 385
تعداد پذیرش 111
تعداد عدم پذیرش 180

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 66012
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 182 روز
درصد پذیرش 29 %