اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 471
تعداد پذیرش 138
تعداد عدم پذیرش 229

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 163
تعداد مشاهده مقاله 121590
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 29 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 188 روز
درصد پذیرش 29 %