اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 322
تعداد پذیرش 105
تعداد عدم پذیرش 161

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 60
تعداد مقالات 556
تعداد مشاهده مقاله 607883
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 85 روز
متوسط زمان داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 160 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 68 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 113 روز
درصد پذیرش 33 %