اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1431
تعداد پذیرش 483
تعداد عدم پذیرش 816

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 109
تعداد مشاهده مقاله 38317
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 41 روز
درصد پذیرش 34 %