اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1377
تعداد پذیرش 464
تعداد عدم پذیرش 791

مقالات منتشر شده (از سال 1386)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 47
تعداد مقالات 463
تعداد مشاهده مقاله 13408
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 96 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 139 روز
متوسط زمان داوری 44 روز
متوسط زمان پذیرش 37 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 207 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 150 روز
درصد پذیرش 34 %