دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، بهار 1389 
5. تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

10.22067/jead2.v1389i2.3932

خلیل کلانتری؛ علی اسدی؛ حسین شعبانعلی فمی؛ ابوالقاسم عربیون