موضوعات = اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
ارزیابی ترجیحات جوامع بومی برای حفاظت اکوسیستم جنگلی (مطالعه موردی: جنگلهای شیاده و دیوا)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jead.2021.72269.1078

حمید حاجی زاده؛ اصغر فلاح؛ ساره حسینی


عوامل مؤثر بر شدت انتشار آلاینده‌های تولید بخش کشاورزی

دوره 35، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 347-333

10.22067/jead.2021.68637.1013

فضل الله غفاریان؛ زکریا فرج زاده


بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی

دوره 35، شماره 3، مهر 1400، صفحه 219-230

10.22067/jead.2021.68131.1009

مهسا تسلیمی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حسین آزادی


بررسی ترجیحات مصرف‌کنندگان برنج برای برنامه پرداخت برای خدمات اکوسیستم رودخانه سفیدرود

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 121-132

10.22067/jead.2021.67055.0

پروا تنکبار؛ حمید امیرنژاد؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 63-78

10.22067/jead.2021.17812.0

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصطفی مردانی نجف‎ آبادی