دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تیر 1402، صفحه 119-230 

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

بیمه کشاورزی و نظام‌های تامین غذای پایدار: ارزیابی کشاورزان نیجریایی

صفحه 119-130

10.22067/jead.2023.78280.1159

سان دی آجمانگهان؛ ابراهیم عبدالعزیز