دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 54، فروردین 1401، صفحه 1-113 
اولویت‌بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخص‌های رقابت بازاری

صفحه 49-65

10.22067/jead.2022.72231.1075

اتابک کاظم پور؛ حامد رفیعی؛ حسین نوروزی؛ سید عباس زارع؛ لیلا یوسف زاده؛ مطهره کبودتبار