دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 55، تیر 1401، صفحه 115-206 

مقالات پژوهشی به زبان انگلیسی

تأثیر ابعاد اقتصادی-اجتماعی بر جنگل‏زدایی: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

صفحه 115-128

10.22067/jead.2022.17787.0

حمید امیرنژاد؛ امیر مهرجو؛ محمدهادی اسکندری نسب


تاثیر کاهش آب بر اشتغال بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی بر اساس جدول ماتریس حسابداری- اجتماعی

صفحه 129-141

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


رتبه‌بندی شاخص‌های مهم فنآوری بلاکچین برای زنجیره تأمین روغن نباتی

صفحه 169-182

10.22067/jead.2022.71164.1092

طاهره رنجبر؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ زینب رفتنی امیری؛ فواد عشقی