نویسنده = باب اله حیاتی
تعداد مقالات: 15
1. تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب‌شیر بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت

دوره 32، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 247-258

10.22067/jead2.v32i3.73471

مریم جعفری ثانی؛ باب اله حیاتی؛ جواد نعمتیان؛ محمد قهرمان زاده


3. سنجش میزان پایداری کشاورزی استان آذربایجان شرقی با رهیافت برنامه‌ریزی توافقی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 279-289

10.22067/jead2.v31i4.60005

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ جواد نعمتیان


6. برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب

دوره 27، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 267-276

10.22067/jead2.v1391i5.21029

مینا صالح نیا؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده؛ مرتضی مولایی


7. اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 223-229

10.22067/jead2.v0i0.29542

قادر دشتی؛ محمد قهرمان زاده؛ باب اله حیاتی؛ جواد حسین زاد


8. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 230-241

10.22067/jead2.v0i0.29543

شهزاد نصرتی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ رسول محمدرضایی


11. عوامل مؤثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت(مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1390

10.22067/jead2.v0i0.12185

محسن عادلی ساردوئی؛ باب اله حیاتی؛ شاپور ظریفیان؛ سیدداود حسینی نسب


13. کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jead2.v1390i2.9712

جواد حسین زاد؛ اکرم جوادی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی


14. برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jead2.v1390i2.9715

مهدی احسانی؛ قادر دشتی؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


15. عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن

دوره 24، شماره 1، بهار 1389

10.22067/jead2.v1389i1.3494

باب اله حیاتی؛ مهدی احسانی؛ محمد قهرمان زاده؛ حسین راحلی؛ مجید تقی زاده