نویسنده = علیرضا کرباسی
تعداد مقالات: 14
2. بررسی عوامل مؤثر بر واردات بذر سبزیجات به ایران و کشورهای منتخب

دوره 33، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 165-176

10.22067/jead2.v0i0.73957

امین نجفی؛ علیرضا کرباسی؛ سید حسین محمدزاده


6. سطح بهینه تنوع و قیمت نشان‌های تجاری منتخب پنیر:کاربرد الگوریتم اجتماع ذرات (مطالعه موردی مشهد)

دوره 31، شماره 1، بهار 1396، صفحه 50-59

10.22067/jead2.v31i1.54548

امیر دادرس مقدم؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ محمد رضا کهنسال


11. بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران

دوره 24، شماره 1، بهار 1389

10.22067/jead2.v1389i1.3490

حمیده خاکسار آستانه؛ علیرضا کرباسی


13. تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

دوره 23، شماره 1، پاییز 1388

10.22067/jead2.v1388i1.2069

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور


14. پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران

دوره 22، شماره 2، بهار 1387

10.22067/jead2.v1387i2.1147

علیرضا کرباسی؛ هاجر اثنی عشری؛ حسن عاقل