دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 48، تابستان 1399، صفحه 238-113 
5. تأثیر نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت بر تراز تجاری بخش کشاورزی ایران: رویکرد منحنی J

صفحه 179-200

10.22067/jead2.v34i2.85637

سمیرا اسمعیلی؛ محمد قهرمان زاده؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن مهرآرا؛ غلام رضا یاوری


6. تحلیل اثر افزایش نرخ ارز بر قیمت تمام شده محصولات کشاورزی

صفحه 201-221

10.22067/jead2.v34i2.86055

زری سرابی؛ وحیده انصاری؛ حبیب الله سلامی؛ سید صفدر حسینی