نویسنده = قادر دشتی
تعداد مقالات: 12
1. اثرات اقتصادی تغییر اقلیم و سناریوهای مدیریت منابع آب: کاربرد مدل هیدرو -اقتصادی مبتنی بر ریسک

دوره 34، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 483-501

10.22067/jead.2021.17813.0

فاطمه ثانی؛ قادر دشتی؛ ابوالفضل مجنونی هریس؛ جواد حسین زاد


2. اندازه‌گیری ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت ارزش در معرض خطر آب و هوا

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-153

10.22067/jead2.v32i2.68545

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


4. کاربرد روش‌های ناپارامتریک اصلاح شده در ارزیابی کارایی فنی تولید چغندرقند ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-169

10.22067/jead2.v31i2.59422

قادر دشتی؛ معصومه رشید قلم؛ اسماعیل پیش بهار


6. سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 173-187

10.22067/jead2.v30i3.52833

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی بیرامی


7. برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-36

10.22067/jead2.v30i1.46427

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ رسول محمدرضایی


8. آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران

دوره 29، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 374-388

10.22067/jead2.v29i4.48171

محمد قهرمان زاده؛ فاطمه فریادی شاهگلی؛ قادر دشتی


11. اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 223-229

10.22067/jead2.v0i0.29542

قادر دشتی؛ محمد قهرمانزاده؛ باب اله حیاتی؛ جواد حسین زاد


12. بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 197-203

10.22067/jead2.v1391i3.17776

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ فرید امینیان