نویسنده = اسماعیل پیش بهار
تعداد مقالات: 15
2. بررسی شاخص‌های فقر روستایی و عوامل مؤثر بر آن در ایران

دوره 33، شماره 1، بهار 1398، صفحه 41-54

10.22067/jead2.v0i0.73388

اسماعیل پیش بهار؛ شبنم باقرپور؛ محمد قهرمانزاده


4. اندازه‌گیری ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت ارزش در معرض خطر آب و هوا

دوره 32، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 139-153

10.22067/jead2.v32i2.68545

قادر دشتی؛ پریا باقری؛ اسماعیل پیش بهار؛ ابوالفضل مجنونی


6. سنجش میزان پایداری کشاورزی استان آذربایجان شرقی با رهیافت برنامه‌ریزی توافقی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 279-289

10.22067/jead2.v31i4.60005

مرضیه منافی ملایوسفی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ جواد نعمتیان


7. دامنه عبور نرخ تعرفه واردات به قیمت محصولات کشاورزی در مناطق شهری و روستایی ایران

دوره 31، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 311-320

10.22067/jead2.v31i3.61571

محمد قهرمان زاده؛ سمانه خلیلی ملکشاه؛ اسماعیل پیش بهار


9. کاربرد روش‌های ناپارامتریک اصلاح شده در ارزیابی کارایی فنی تولید چغندرقند ایران

دوره 31، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 157-169

10.22067/jead2.v31i2.59422

قادر دشتی؛ معصومه رشید قلم؛ اسماعیل پیش بهار


13. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

دوره 27، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 230-241

10.22067/jead2.v0i0.29543

شهزاد نصرتی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ رسول محمد رضایی


15. کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر)

دوره 25، شماره 2، تابستان 1390

10.22067/jead2.v1390i2.9712

جواد حسین زاد؛ اکرم جوادی؛ باب اله حیاتی؛ اسماعیل پیش بهار؛ قادر دشتی