تأثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

دستیابی به سطح قابل قبولی از رشد قیمت‌ها از اهداف اصلی سیاست‌گذاران اقتصادی می‌باشد. با توجه به اهمیت مواد غذایی، اطلاعات مربوط به نحوه واکنش قیمت مواد غذایی به سیاست‌های پولی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا اخیراً تاکید بر استفاده از مدل‌هایی است که در آن‌ها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این امر با تکمیل کردن مدل‌های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند عامل امکان پذیر شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است تا از یک مدل خود رگرسیونی برداری عامل افزوده (FAVAR4) با مقیاس نسبتاً کوچک برای ارزیابی تأثیر سیاست‌های پولی بر قیمت مواد غذایی استفاده شود. برای این منظور با توجه به دسترس بودن متغیرها، 31 متغیر اقتصاد کلان در دوره های زمانی 1: 1367 تا 4: 1387 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داد که شوک نقدینگی بر شاخص مواد غذایی حدوداً تا ده فصل بعد واکنش خاصی نشان نداده امّا پس آن باعث نوسان فزاینده ای بر قیمت مواد غذایی خواهد داشت به طوری که در بلندمدت به تعادل نمی‌رسد. بنابراین واردکردن شوک پولی به این سیستم در درازمدت منجر به ایجاد نوسانات ناپایداری خواهد شد و بطور سیکلی نوسان می‌یابد که این نوسانات در طول زمان افزایش می‌یابد. بطوریکه حول مقدار تعادل مرتبأ افزایش و کاهش نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy on Food Price Index: An Application of Factor Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach

نویسندگان [English]

  • E. Pishbahar
  • M. Ghahremanzadeh
  • M. Jafari Sani
Department of Agricultural Economics, Tabriz University, Iran
چکیده [English]

Achieving an acceptable level of price growth is one of the main objectives of economic policies. With consideration to the importance of food, information on food price response to monetary policies is important. To achieve the object, scholars recently emphasize the use of models in which a wide range of economic data are included. These models are created by inclusion of one or more factors within the traditional VAR models. In this study, we tried to evaluate the effect of monetary policy on food price by using small scale of FAVAR model. For the purpose, 31 macroeconomic variables in periods 1367:1 to 1387:4 were included. The results showed that the liquidity shock has not influenced food price index for approximately ten next seasons. After this period, the liquidity shock makes increasing fluctuations on food price in such a way that the equilibrium has not been reachable. Therefore, a monetary shock will lead to instability fluctuations in the food price index for the long run. The fluctuations are cyclic and will increase over time in the way that they present reductions and increases around an equilibrium point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Monetary policy
  • Food price index
  • Factor Augmented Vector Autoregressive
  • Principal Components
CAPTCHA Image