کلیدواژه‌ها = پسته
تعداد مقالات: 3
1. بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی

دوره 29، شماره 1، بهار 1394، صفحه 43-54

10.22067/jead2.v0i0.39003

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


3. بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 197-203

10.22067/jead2.v1391i3.17776

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ فرید امینیان