دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

1. Measurement of the Impact of Water Reduction on Economic Sectors Production using Social Accounting Matrix (SAM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22067/jead.2021.17773.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آباد؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجویی


2. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17745.0

پوریا عطائی؛ وحید علی آبادی؛ موسی اعظمی


3. Investigationg of the Effects of Water Resource Reduction on Employment of the Agriculture sector and other Economic Sectors Based on the Social Accounting Matrix

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


4. بررسی ناهمگنی ترجیحات کشاورزان برای استفاده از انرژی خورشیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22067/jead.2021.68131.1009

مهسا تسلیمی؛ حمید امیرنژاد؛ سید مجتبی مجاوریان؛ حسین آزادی


5. تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهاده‌های تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1400

10.22067/jead.2021.69647.1029

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ عباس عبدشاهی؛ فاطمه یاوری؛ فاطمه نقی بیرانوند


6. تاثیر حمایت های دولتی در توسعه بازاریابی مرغ سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1400

10.22067/jead.2021.69884.1032

پریسا طالبی؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ فرهاد لشگرارا


7. Investigating the Effect of Green Subsidies on Employment, Investment and Value added of Iran's Agricultural Sector Using the CGE Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1400

10.22067/jead.2021.71051.1052

ملیحه بکشلو؛ غلامرضا یاوری؛ ابوالفضل محمودی؛ افسانه نیکوکار؛ فاطمه علیجانی


8. شناسایی دانش‌های پیشران با کمک تکنیک فناوری کلیدی و تحلیل سلسله‌مراتبی در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1400

10.22067/jead.2021.69249.1021

زهرا علی نژاد؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ نادر زالی


9. تحلیل زنجیره ارزشِ گل محمدی در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1400

10.22067/jead.2021.71327.1058

محمد مظهری؛ مریم رسول زاده


10. بررسی عوامل موثر بر مازاد موجودی انبار شکر و راههای برون رفت از آن در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22067/jead.2021.67449.1002

نازنین محمدرضازاده بزاز؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش


11. تحلیل میزان اثربخشی تسهیلات بانکی به طرح‌های استخر ذخیره آب و توسعه کشت گلخانه‌ای در استان خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 شهریور 1400

10.22067/jead.2021.70215.1041

سید احمد محدث حسینی؛ سید محمد فهیمی‌فرد؛ احمد صادقی