دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات پژوهشی

1. Measurement of the Impact of Water Reduction on Economic Sectors Production using Social Accounting Matrix (SAM)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22067/jead.2021.17773.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آباد؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجویی


2. ارزیابی ریسک سود واحدهای پرواربندی گوساله در ایران: رویکرد ارزش در معرض ریسک (VaR)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17805.0

صبا مرادی؛ عذرا جوان بخت؛ حامد خلیل وندی بهروزیار


3. بررسی عوامل اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در ایجاد مشاغل خانگی در استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17745.0

پوریا عطائی؛ وحید علی آبادی؛ موسی اعظمی


4. شبیه‌سازی واکنش کشاورزان به سیاست‌های مبتنی بر کشاورزی پایدار (مطالعه موردی: زیر بخش زراعی حوضه آبریز تجن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17774.0

نازی حیدری ظهیری؛ حمید امیرنژاد؛ سمیه شیرزادی لسکوکلایه


5. Investigationg of the Effects of Water Resource Reduction on Employment of the Agriculture sector and other Economic Sectors Based on the Social Accounting Matrix

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1399

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


6. هزینه یابی جریان مواد و انرژی تولید سیب زمینی در استان همدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400

10.22067/jead.2021.17804.0

مجید دکامین