راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

2 موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategies of Market Development of for Healthy Food Products in Hamadan

نویسندگان [English]

  • V. Azizi 1
  • M. Nikooy 1
  • M. Khaledi 2
1 Masters of Agricultural Economics
2 gricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute
چکیده [English]

This study was conducted at the aim of determining development strategies for marketing healthy food products. The study data was collected by conducting field survey and compeleting a questionnaire. Using simple random sampling, about 400 Hamedan citizens were selected in 2013. The data analysis was conducted by ordinal Logit model with method of maximum Likelihood. According to the results, 32 percent of people do not tend to shopping healthy food products, 34.3 percent of people ignored shopping of healthy food products, 33.8 percent of them tend to shopping of healthy food products. The results of estimating the ordinal Logit model presented that strategies such as cognition indicators, environment lover, Advertising and Information, Education, Supportive and monitoring facilities, structural and Service facilities and economic indicator should be considered as marketing strategies to develop healthy food products. In order to develop the healthy food market, the long term programs in the three sectors of products, consumption and marketing should be considered from specific purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Strategy
  • Market Development
  • Healthy Food Products
  • Ordinal Logit Model
  • Hamadan
CAPTCHA Image