بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و عوامل موثر بر شدت آن در محصول سیب در ایران: کاربرد الگوهای اتورگرسیو فضایی

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

وجود ریسک سیستماتیک عملکرد در بخش کشاورزی یکی ازدلایل اصلی بروز خسارت های سنگین در بخش کشاورزی و یکی از موانع توسعه نظام بیمه در کشور است. تحقیق حاضر با هدف بررسی وچود ریسک سیستماتیک و دامنه وشدت آن در محصول سیب در ایران صورت گرفته است. در این راستا ابتدا مناطق تولیدی این محصول با روش پهنه بندی مبتنی بر رژیم های دمایی پهنه بندی شده اند. در مرحله دوم، با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی مرتبه اول در هر یک از پهنه های ایجاد شده وجود ریسک سیستماتیک و شدت آن بررسی و در آخر، با استفاده از الگوهای رگرسیونی فضایی تکمیلی تاثیر متغیرهای اقلیمی بر روی عملکرد سیب اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از آن است که مناطق تولید محصول سیب در کشور، قابل تفکیک به دو منطقه “کوهستانی” و “پست و کوهپایه ای” می باشد. در مناطق تولیدی کوهستانی وقوع سرمای شدید و در مناطق پست و کوهپایه ای وقوع خشکسالی سبب بروز ریسک سیستماتیک می شود. نتایج الگوهای فضایی تکمیلی نشان می دهد که خشکسالی با وقفه یکساله، بروز سرما در فروردین ماه، میانگین دمای ماه تیر و مرداد، میزان بارش کل و ضریب تغییرات بارش در سال از جمله متغیرهای اقلیمی مهم و موثر بر عملکرد سیب در ایران می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring Systematic Yield Risk and Its Strengthening Factors for Apple Product in Iran: Application of Spatial Autoregressive Models

نویسندگان [English]

  • H. Salami
  • M. Nemati
Department of Agricultural Economics, Faculty of Economic and Agricultural Development, University of Tehran
چکیده [English]

The presence of yield systematic risk in agricultural sector is one of the main reasons for facing this sector with huge damages and is one of the restricting factors in developing agricultural insurance in Iran. This study explores the presence of systematic yield risk and the extent and severity of yield spatial dependence for apple production in Iran. To this end, the apple production regions were grouped into two climatic regions based on their thermal regimes. In the second step, systematic yield risk was explored using the first order spatial autoregressive (FAR) model in each of the two climatic regions.Finally, the effects of climatic variables on the yield of apple have been estimated using more general spatial autoregressive models. Results indicate that apple production regions can be classified into two mountainous and plain regions. Apple yields are correlated across space in each of the two regions. Frost in the first region and drought in the second region is accounted for the presence of systematic yield risk in apple production in Iran. Results from more general models revealed that one year lag of drought, the occurrence of frost in March, average of temperature in June and July, total annual precipitation, and variation of precipitation are important climate variables that affect apple yield in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Systematic risk
  • Spatial Autoregressive Models
  • Apple
  • Climatic variables
  • Iran
CAPTCHA Image