نویسنده = مصطفی مردانی نجف آبادی
تعداد مقالات: 7
1. تحلیل پوششی داده‌ها در شرایط عدم قطعیت برای بهبود انرژی مصرفی باغات کیوی استان مازندران

دوره 35، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 133-146

10.22067/jead.2021.68026.1008

مهدی صباغی المشیری؛ مرتضی تاکی؛ مصطفی مردانی نجف آبادی؛ افشین مرزبان


2. ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم و راهبردهای سازگاری با آن در دشت بوشکان استان بوشهر

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 63-78

10.22067/jead.2021.17812.0

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصطفی مردانی نجف آبادی


4. ارزیابی اثرات اقتصادی تغییرات کمیت و کیفیت آب آبیاری بر کشاورزی استان کرمان

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 395-412

10.22067/jead2.v33i4.84119

فرزانه صالحی رضا آبادی؛ ماشااله سالارپور؛ مصطفی مردانی نجف‎آبادی؛ سامان ضیایی


6. تدوین الگوی منطقه ای کشت محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان: رویکرد برنامه‌ریزی ساختاری چند هدفه

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 188-206

10.22067/jead2.v30i3.53749

مصطفی مردانی؛ علیرضا نیکویی؛ سامان ضیائی؛ محمود احمدپور