نویسنده = حنانه آقاصفری
تعداد مقالات: 6
1. سنجش کارایی صادرات پسته ایران با استفاده از الگوی جاذبه مرزی تصادفی

دوره 34، شماره 1، بهار 1399، صفحه 29-45

10.22067/jead2.vi0.83705

حسین محمدی؛ میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری