نویسنده = زهرا رسولی
تعداد مقالات: 3
1. سرریز نوسان قیمت در بازار دام و طیور ایران

دوره 30، شماره 3، زمستان 1395، صفحه 173-187

10.22067/jead2.v30i3.52833

محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی بیرامی


2. برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

دوره 30، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-36

10.22067/jead2.v30i1.46427

زهرا رسولی بیرامی؛ محمد قهرمان زاده؛ قادر دشتی؛ رسول محمدرضایی


3. بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 197-203

10.22067/jead2.v1391i3.17776

معصومه رشیدقلم؛ قادر دشتی؛ زهرا رسولی؛ فرید امینیان