نویسنده = عباس عبدشاهی
تعداد مقالات: 4
1. تعیین کارایی و حد مطلوب استفاده از نهاده‌های تولید قارچ خوراکی تحت شرایط عدم حتمیت در ایران

دوره 35، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 231-244

10.22067/jead.2021.69647.1029

مصطفی مردانی نجف‎آبادی؛ عباس عبدشاهی؛ فاطمه یاوری؛ فاطمه نقی بیرانوند


2. تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایران

دوره 33، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 329-338

10.22067/jead2.v33i3.66850

آذر هاشمی‌نژاد؛ عباس عبدشاهی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی‌پور