داوران

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی  سال 1399

ردیف

نام

نام خانوادگی

دانشگاه

شناسه ارکید

1

سید علی

حسینی یکانی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

2

آرش

دوراندیش

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0001-7858-6644

3

نقوی

سمیه

دانشگاه جیرفت

 

4

غلامرضا

مجردی

دانشگاه زنجان

 

5

زکریا

فرج زاده

دانشگاه شیراز

 

6

عباس

عبدشاهی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

7

افسانه

نیکوکار

پیام نور مشهد

 

8

محمد

قهرمان زاده

دانشگاه تبریز

 

9

آیت اله

کرمی

دانشگاه یاسوج

 

10

سید مجتبی

مجاوریان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

11

شجاعت

زارع

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

12

مصطفی

مردانی نجف آبادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

13

فرشاد

محمدیان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

 

14

مرتضی

مولائی

دانشگاه ارومیه

 

15

علی اکبر

عنابستانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

16

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشگاه گیلان

 

17

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

 

18

لورنس

انویه تکیه

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

 

19

رضا

مقدسی

آزاد اسلامی-واحد علوم و تحقیقات

 

20

علیرضا

نیکوئی

مرکز تحقیقات اصفهان

 

21

امید

گیلانپور

موسسه پژوهش های برنامه ریزی واقتصاد کشاورزی

 

22

علیرضا

کرباسی

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-9182-8350

23

فاطمه

رستگاری پور

دانشگاه تربت حیدریه

 

24

مسعود

همایونی فر

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0003-1475-7832

25

محمد رضا

کهنسال

دانشگاه فردوسی مشهد

 

26

الهام

خواجه پور

دانمشگاه شهید باهنر کرمان

 

27

پوریا

عطائی

دانشگاه تربیت مدرس

 

28

رضا

اسفنجاری کناری

دانشگاه گیلان

 

29

حسین

محمدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

30

جعفر

عزیزی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

 

31

سید احمد

محدث حسینی

مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

32

صدیقه

هاشمی بناب

دانشگاه ارومیه

 

33

عذرا

جوان بخت

دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 

34

مسعود

فهرستی ثانی

دانشگاه اردکان یزد

 

35

اسماعیل

کرمی دهکردی

دانشگاه زنجان

 

لیست داوران نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 1398

 

36

محمد

مظهری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

37

مرتضی

یعقوبی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

38

حکیمه

هاتف

دانشگاه ازاد اسلامی واحد مشهد

 

39

حمید

امیرنژاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

40

تکتم

محتشمی

دانشگاه تربت حیدریه

 

41

آذر

شیخ زین الدین

دانشگاه شیراز

 

42

عنایت

عباسی

دانشگاه تربیت مدرس

 

43

زینب

شکوهی

دانشگاه شیراز

 

44

ماشاالله

سالارپور

دانشگاه زابل

 

45

مهدی

صالحی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

46

محمد

صیادی

دانشگاه خوارزمی

 

47

سامان

قادری

دانشگاه کردستان

 

48

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

49

حمید

آماده

دانشگاه علامه

 

50

حسین

بانژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

51

حبیب

شهبازی

دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی

 

52

غلامحسین

کیانی

دانشگاه اصفهان

 

53

سیدحسین

سقاییان نژاد

دانشگاه کنتاکی آمریکا

0000-0002-8309-1213

54

علی اکبر

باغستانی

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران

 

55

ابراهیم

مرادی

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

56

قادر

دشتی

دانشگاه تبریز

 

57

محمود

حاجی رحیمی

دانشگاه کردستان

 

58

سمیه

شیرزادی لسکوکلایه

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- هیات علمی- گروه اقتصاد کشاورزی

 

59

لیلی

ابوالحسنی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

60

محمدنبی

شهیکی تاش

دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

61

علیرضا

پویا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

62

فاطمه

نصرنیا

دانشگاه شیراز