موضوعات = اقتصاد کشاورزی
The impact of the Covid-19 outbreak on the stock value of food companies in Tehran Stock Exchange

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1400

10.22067/jead.2022.71165.1053

سید مجتبی مجاوریان؛ فواد عشقی؛ صدیقه آهنگری


The Effects of Agricultural Trade Openness on Food Price in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.22067/jead.2022.73620.1098

محمد قهرمان زاده؛ مینا صمدپورهندواریی؛ جواد حسین زاد


عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت اضافی خانوارها برای نان گندم کامل در شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1401

10.22067/jead.2022.75287.1121

فرزانه تقوی دغدغان؛ باب اله حیاتی؛ محمد قهرمان زاده


تحلیل زنجیره ارزش صنعت مرغ بر اساس مدل پورتر (مورد مطالعه: استان آذربایجان شرقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

10.22067/jead.2022.76957.1136

پدرام رضائی؛ ابوالفضل محمودی؛ طاهره شرقی


تحلیل پویای ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی پایداری کشاورزی در استان های ایران با رویکرد شاخص ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 شهریور 1401

10.22067/jead.2022.74534.1110

مینا صالح نیا؛ محسن رفعتی


Recognizing and Prioritizing Smart Solutions in the Poultry Industry based on Sustainability Criteria

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 شهریور 1401

10.22067/jead.2022.76267.1130

آمنه خدیور؛ فاطمه مجیبیان؛ زهرا ترکاشوند


Model design Barriers to Development of Agricultural Production Chains (Case Study of Meshginshahr Gardens)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22067/jead.2022.76629.1132

ناصر سیف اللهی؛ رحیم محمدخانی


ارائه ساختار یک مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه با رویکرد همبست آب- غذا - انرژی برای تولید محصولات زراعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22067/jead.2022.77691.1147

مصطفی مردانی نجف‎آبادی؛ الهه آهنی؛ سامان ضیایی؛ حمید محمدی؛ عباس میرزایی


Factors Affecting the Selection of Marketing Strategy in Different Stages of Product Life Cycle

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1401

10.22067/jead.2022.17748.0

حسین محمدی؛ علیرضا ثانی حیدری؛ عبدالله شهرکی


The Effects of Adaptation Strategies on Water Resources Management in Mashhad Plain: The Application of Hydro-Economic-Behavioural Modeling

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آذر 1401

10.22067/jead.2022.78289.1151

سامان ضیایی؛ حسن سخدری؛ محمود احمدپور؛ حمید محمدی


تعیین‌کننده‌های صادرات و تراز تجاری بخش کشاورزی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1401

10.22067/jead.2023.77925.1148

سپیده ذوالانواری شیرازی؛ زکریا فرج زاده


تعیین الگوی کشت و سبد بهینه مصرف انرژی مورد نیاز در پمپاژ آب آبیاری (مطالعه موردی: اراضی شمال ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22067/jead.2023.77437.1145

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ خدیجه عبدی رکنی؛ حمید امیر نژاد


بررسی عوامل موثر بر ارزش اقتصادی خدمات اکوسیستمی جنگل‌های هیرکانی (مطالعه موردی: ارزش کنترل سیلاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1401

10.22067/jead.2023.73761.1102

حمید امیرنژاد؛ ساره حسینی


تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت زعفران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

10.22067/jead.2023.79925.1169

امیررضا کنجکاو منفرد؛ علی جمدی؛ زهره السادات دعائی؛ عالیه حق‌بین


تحلیل ناامنی غذایی و ارزش اقتصادی غذا در ایران

دوره 36، شماره 3، مهر 1401، صفحه 207-225

10.22067/jead.2022.70211.1044

محمد قهرمان زاده؛ فرناز جعفرزاده؛ رقیه فتحی


بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی و شاخص قیمت مواد غذایی بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران

دوره 36، شماره 3، مهر 1401، صفحه 249-263

10.22067/jead.2021.71352.1060

احمد فتاحی اردکانی؛ فاطمه سخی؛ یدالله بستان؛ محمد رضوانی


اثر خشکسالی بر شاخص تاب‌آوری خانوارهای کشاورزان روستایی

دوره 36، شماره 3، مهر 1401، صفحه 301-315

10.22067/jead.2022.75508.1124

شیرین ظریف مرادیان؛ محمود صبوحی؛ محمود دانشور کاخکی


تأثیر ابعاد اقتصادی-اجتماعی بر جنگل‏زدایی: کاربرد اقتصادسنجی فضایی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 115-128

10.22067/jead.2022.17787.0

حمید امیرنژاد؛ امیر مهرجو؛ محمدهادی اسکندری نسب


تاثیر کاهش آب بر اشتغال بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی بر اساس جدول ماتریس حسابداری- اجتماعی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 129-141

10.22067/jead.2021.17795.0

عباس پرور؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ محمدرضا زارع مهرجردی


شناسایی دانش‌های پیشران با کمک تکنیک فناوری کلیدی و تحلیل سلسله‌مراتبی در استان کرمانشاه

دوره 36، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 143-156

10.22067/jead.2021.69249.1021

زهرا علی نژاد؛ سیدمحمدباقر نجفی؛ جمال فتح اللهی؛ نادر زالی