کلیدواژه‌ها = امنیت غذایی
مصرف مواد مغذی، تنوع و امنیت غذایی در دهک‌های درآمدی استان تهران

دوره 35، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 147-160

10.22067/jead.2021.69156.1019

محسن رفعتی؛ مهدی شعبان زاده؛ ابراهیم جاودان


تحلیل عوامل مؤثر بر ریسک تولید گندم در ایران

دوره 33، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 329-338

10.22067/jead2.v33i3.66850

آذر هاشمی‌نژاد؛ عباس عبدشاهی؛ منصور غنیان؛ بهمن خسروی‌پور


برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI

دوره 32، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 69-82

10.22067/jead2.v32i1.68939

آزاد خانزادی؛ محمد شریف کریمی؛ نعیم شکری


بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1389

10.22067/jead2.v1389i2.3933

مهدی اعظم‌زاده شورکی؛ صادق خلیلیان