کلیدواژه‌ها = بخش کشاورزی
تعداد مقالات: 7
1. اثر تکانه‌های سیاست پولی و نرخ ارز بر قیمت محصولات کشاورزی در ایران

دوره 35، شماره 1، بهار 1400، صفحه 93-104

10.22067/jead.2021.67922.1007

شهباز شمس الدینی؛ سارا قبادی؛ سعید دائی کریم زاده


4. برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338

دوره 27، شماره 1، بهار 1392، صفحه 16-24

10.22067/jead2.v0i0.24248

سیدصفدر حسینی؛ حبیب شهبازی


5. اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران

دوره 26، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 298-306

10.22067/jead2.v1391i4.19898

سید نعمت اله موسوی؛ زکریا فرج زاده؛ فرزانه طاهری


6. ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 218-227

10.22067/jead2.v1391i3.17778

فاطمه علیجانی؛ ماشاا.. سالار پور؛ محمود صبوحی


7. بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران

دوره 26، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 86-96

10.22067/jead2.v1391i2.15803

محمدرضا لطفعلی پور؛ یداله آذرین فر؛ رویا محمدزاده