نویسنده = سید علی حسینی یکانی
تعیین راهبردهای توسعه‌ی بخش کشاورزی استان مازندران

دوره 34، شماره 4، دی 1399، صفحه 421-445

10.22067/jead.2021.17798.0

حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه کشیری کلایی؛ مهسا تسلیمی


تحلیل کارایی محیط‌زیستی مزارع برنج در استان گیلان با تأکید بر شرط تعادل مواد

دوره 34، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-27

10.22067/jead2.vi0.82723

سیده صدیقه احمدزاده؛ حمید امیرنژاد؛ سید علی حسینی یکانی


زمان یا مکان؟ کدام یک در بهره‌برداری از صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی اثرگذارترند؟

دوره 33، شماره 3، مهر 1398، صفحه 251-263

10.22067/jead2.v33i3.75213

رقیه زاهدیان تجنکی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی


پیش‌بینی میزان پذیرش بازار آتی توسط برنج‌کاران: مطالعه موردی شهرستان ساری

دوره 33، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 15-24

10.22067/jead2.v0i0.67858

کیمیا سام دلیری؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


طراحی قراردادهای مشتقه شاخص‌های هواشناسی در بخش کشاورزی ایران (مطالعه موردی: شیراز)

دوره 32، شماره 3، مهر 1397، صفحه 259-268

10.22067/jead2.v32i3.74311

زهرا نعمت الهی؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد


آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران

دوره 31، شماره 3، مهر 1396، صفحه 228-239

10.22067/jead2.v31i3.62855

سید علی حسینی یکانی؛ زهرا نعمت الهی؛ مسعود حسین‌ زاده


اندازه‌گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه‌های کشاورزی زاینده‌رود

دوره 31، شماره 3، مهر 1396، صفحه 252-266

10.22067/jead2.v31i3.65125

رضا حیدری کمال آبادی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ علیرضا نیکویی


اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

دوره 31، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 27-35

10.22067/jead2.v31i1.56950

صدیقه آهنگری؛ سید مجتبی مجاوریان؛ سید علی حسینی یکانی


درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری

دوره 29، شماره 4، دی 1394، صفحه 401-410

10.22067/jead2.v29i4.47543

طاهره رنجبر ملکشاه؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


برآورد ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد ناپارامتریک)

دوره 29، شماره 3، مهر 1394، صفحه 284-293

10.22067/jead2.v0i0.46466

زهرا نعمت الهی؛ سید علی حسینی یکانی؛ مسعود حسین‌ زاده


بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی

دوره 29، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 43-54

10.22067/jead2.v0i0.39003

فاطمه کشیری کلایی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سید مجتبی مجاوریان


عوامل موثر بر انتخاب کانال فروش در بین تولیدکنندگان مرکبات مازندران

دوره 27، شماره 2، تیر 1392، صفحه 123-133

10.22067/jead2.v0i0.26410

سید مجتبی مجاوریان؛ فاطمه رسولی؛ سید علی حسینی یکانی