پیمایش لیست عناوین

شماره عنوان نویسندگان
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر رژیم غذایی و ‌زمان پرورش بر پارامترهای بیولوژیکی و ‌اقتصادی ‌کرم‌ابریشم بیژن‌نیا بیژن‌نیا , صیداوی صیداوی , غنی‌پور غنی‌پور چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی شكری شكری , قربانی قربانی , كوچكی كوچكی , دانش دانش چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران کرباسی کرباسی , اثنی عشری اثنی عشری , عاقل عاقل چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی مزیت نسبی تولیدی و صادراتی پسته ایران حسینی حسینی , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رفتار عقلایی مصرف کنندگان روغن نباتی در ایران: مطالعه موردی فروشگاه های زنجیره ای رفاه توانا توانا , همایونی فر همایونی فر چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 تأثیر تعاونی‌ آب بران بر نگرش کشاورزان نسبت به مدیریت آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی شاهرودی شاهرودی , چیذری چیذری , پزشکی راد پزشکی راد چکیده
جلد 22 شماره 2 سال 1387 پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP رنجبر رنجبر , عباسپور فرد عباسپور فرد , عجب شیرچی عجب شیرچی , روحانی روحانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل عاملی مولفه‌های فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی(ICT) مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران علم بیگی علم بیگی , ملک محمدی ملک محمدی , مقیمی مقیمی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 اندازه‌ی دولت و رشد اقتصادی در ایران با تاکید بر رشد بخش کشاورزی: رهیافت رگرسیون آستانه‌ای زیبایی زیبایی , مظاهری مظاهری چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تعیین مزیت‌های رقابتی بخش کشاورزی در استان خراسان شمالی مظهری مظهری , رحمانی رحمانی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 نگرش‌ها و رفتارهای گلخانه داران استان فارس نسبت به کاربرد سموم شیمیایی در گلخانه ها قاسمی قاسمی , كرمی كرمی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی قربانی قربانی , جعفری جعفری چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 مدلسازی و پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی , کوچک زاده کوچک زاده چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد تبرایی تبرایی , حسن نژاد حسن نژاد چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان کرباسی Karbasi کرباسی , رستگاری پور رستگاری پور چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران شهبازی گیگاسری شهبازی گیگاسری , کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی , پیکانی ماچیانی پیکانی ماچیانی , عباسی‌فر عباسی‌فر چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی اثرسیاست‌های حمایتی دولت بر ریسک درآمدی تولیدکنندگان گوشت مرغ در ایران حسینی حسینی , ایروانی ایروانی , نیکوکار نیکوکار چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه‌های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری اسدی اسدی , كلانتری كلانتری , انصاری اردلی انصاری اردلی , رحیمیان رحیمیان , محمدی محمدی چکیده
جلد 23 شماره 1 سال 1388 کاربرد سیستم تقاضای مستقیم جمع‌پذیر ضمنی (AIDADS)در تبیین رفتار مصرفی خانوارهای ایرانی از مواد خوراکی منتخب سلامی سلامی , شهبازی شهبازی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی موفقیت کارآفرینان روستایی استان اصفهان با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند پاره و تحلیل عاملی خاتون آبادی خاتون آبادی , انداده انداده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی تاثیر اجرای طرحهای مرتعداری بر کارایی مراتع(مطالعه موردی استان خراسان رضوی) مظهری مظهری , خاکسارآستانه خاکسارآستانه چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 مقایسه معادله‌ی ساختاری امکان‌پذیری کاربرد فناوری‌های میزان متغیرآبیاری در استان‌های فارس و خوزستان صالحی صالحی , رضایی‌مقدم رضایی‌مقدم چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران حسینی حسینی , خالدی خالدی , قربانی قربانی , حسن پور حسن پور چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 پیش بینی قیمت محصولات منتخب کشاورزی ایران با روش تلفیقیِ شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی‌های برونزا (NNARX) فهیمی فرد فهیمی فرد , کیخا کیخا , سالار پور سالار پور چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی عوامل فردی و حرفه ای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی گودرزی گودرزی , شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی , موحد محمدی موحد محمدی , جلالزاده جلالزاده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان با کارشناسان ناظر گندم در شهرستان زابل(رهیافت رگرسیون خطی فازی) كرباسی كرباسی , كنعانی كنعانی , خیاطی خیاطی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن لطفعلی پور لطفعلی پور , آذرین فر آذرین فر , دادرس مقدم دادرس مقدم چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 کاربست تحلیل پوششی داده‌ها در اندازه گیری و تحلیل کارایی نسبی شهرستانهای استان خراسان رضوی در کشت گندم دیم کاظمی کاظمی , فرخانی فرخانی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 محاسبه انواع کارایی و بازده به مقیاس تولید کنندگان آفتابگردان شهرستان خوی مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی , پاکروان پاکروان چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 نابرابری منطقه‌ای و همگرایی بهره وری غلات در استانهای مختلف ایران شکوهی شکوهی , بخشوده بخشوده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 تعیین اندازه بهینه مزارع برنج استان گیلان حسین زاد حسین زاد , عارف عشقی عارف عشقی , دشتی دشتی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی و تحلیل رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی با استفاده از داده‌های تلفیقی: مطالعه موردی آلاینده مونوکسیدکربن غزالی غزالی , زیبایی زیبایی چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعة موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان نیكوئی نیكوئی , رفعتی رفعتی , بخشوده بخشوده چکیده
جلد 23 شماره 2 سال 1388 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 مندرجات مندرجات مندرجات چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 کاربرد نظریه بازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی حوزه آبریز اترک صبوحی صبوحی , مجرد مجرد چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران) قاسمی قاسمی , اسدی اسدی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران نیكوكار نیكوكار , حسینی حسینی , دوراندیش دوراندیش چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تعیین و ارزیابی سیاست‌های حمایت از تولیدکنندگان خرما در برنامه‌های توسعه اقتصادی حسینی حسینی , رضائی رضائی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی سرمایه گذاری در تحقیقات و ترویج کشاورزی ایران خاکسار آستانه خاکسار آستانه , کرباسی کرباسی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر مشارکت مردم در حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری منابع طبیعی تجدید شونده از دیدگاه کارشناسان منابع طبیعی استان ایلام آرایش آرایش , فرج اله حسینی فرج اله حسینی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) قربانی قربانی , کهنسال کهنسال چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب مطالعه موردی: باغداران سیب سمیرم و اقلید طبائیان طبائیان , آجیلی آجیلی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 سازه های موثر بر مشارکت کشاورزان در مدیریت آبیاری: کاربرد تحلیل مسیر عزیزی خالخیلی عزیزی خالخیلی , زمانی زمانی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان پارک های ائل گلی و مشروطه شهر تبریز: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن حیاتی حیاتی , احسانی احسانی , قهرمان زاده قهرمان زاده , راحلی راحلی , تقی زاده تقی زاده چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تحلیل مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی پسته دشتی دشتی , خداوردیزاده خداوردیزاده , محمد رضایی محمد رضایی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر کاهش تولید برنج در شمال: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم سلامی سلامی , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تعیین ارزش اقتصادی آب در روش تابع تولید، با بکارگیری مدل های کلاسیک و آنتروپی (مطالعه موردی: محصول گندم در شهرستان مشهد) خواجه روشنائی خواجه روشنائی , دانشور كاخكی دانشور كاخكی , محتشمی برزادران محتشمی برزادران چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی(مطالعه موردی استان خراسان‎رضوی) عابد عابد , قربانی قربانی , لیاقتی لیاقتی , آق‎خانی آق‎خانی , کهنسال کهنسال چکیده
جلد 24 شماره 1 سال 1389 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تعیین کالاهای مناسب برای مبادله در بازار آتی (مطالعه موردی: محصولات کشاورزی ایران) حسینی یکانی حسینی یکانی , زیبایی زیبایی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تخمین آب اضافی مصرف شده در بخش کشاورزی( مطالعه موردی: بخش زراعت شهرستان بشرویه ) كنعانی كنعانی , صبوحی صابونی صبوحی صابونی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی نگرش اعضای شرکت های تعاونی مرزنشینان در زمینه عملک(مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)رد این تعاونی ها هوشمند هوشمند , حسن نژاد حسن نژاد چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 پیش‌بینی قیمت‌های گوشت: رویکرد تابع معکوس تقاضا سلامی سلامی , رضایی رضایی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکتهای فعال صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران قدیری مقدم قدیری مقدم , رفیعی دارانی رفیعی دارانی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 اندازه‌گیری تمایل به پرداخت کشاورزان دشت رامجرد برای آبهای زیرزمینی: با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی پارامتریک باغستانی باغستانی , زیبایی زیبایی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 امکان سنجی سیاست های انگیزشی اجرایی پروژه بین المللی ترسیب کربن ایران در راستایتوانمندسازی جوامع محلی حسن‏نژاد حسن‏نژاد , کهنسال کهنسال , قربانی قربانی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 محاسبه درجه انحصار در بازار داخلی پسته ایران عبدالهی عزت آبادی عبدالهی عزت آبادی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 تحلیل مقایسه‏ای رفتار کشاورزان در نحوه هزینه‌کرد تسهیلات بانکی کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان خوی، آذربایجان غربی) ورمزیاری ورمزیاری , کلانتری کلانتری , شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی تعیین کننده های پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت:کاربرد مدل سازی انتخابی جعفرنیا جعفرنیا , بخشوده بخشوده چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند) راعی جدیدی راعی جدیدی , همایونی فر همایونی فر , صبوحی صابونی صبوحی صابونی , خردمند خردمند چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 شناخت صرفه‌های اقتصادی جلب مشارکت‌های مردمی در توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی حیاتی حیاتی , ابراهیمی ابراهیمی , رضایی مقدم رضایی مقدم چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران مقدمی کوهستانی مقدمی کوهستانی , نیكوكار نیكوكار , دوراندیش دوراندیش چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم حسینی حسینی , گیلان پور گیلان پور , ایروانی ایروانی چکیده
جلد 24 شماره 3 سال 1389 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی , قاسمی قاسمی , سرور امینی سرور امینی , سعادت‌زاده سعادت‌زاده چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن فلسفی زاده فلسفی زاده , صبوحی صابونی صبوحی صابونی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تعیین‎کننده‎های تمایل به پرداخت و ارزش گردشگری پارک‎های ملی(مطالعه موردی پارک تندوره) قربانی قربانی , صادقی لطف‎آبادی صادقی لطف‎آبادی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تعیین ارزش اقتصادی زمین و نیروی کار خانوادگی در تولید برنج ( مطالعه موردی: شهرستان رشت) دشتی دشتی , جوادی جوادی , عارف عشقی عارف عشقی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان شفیعی شفیعی , یزدانی یزدانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران(مطالعه موردی: شهرستان کرج) خالدی خالدی , شوکت فدائی شوکت فدائی , نکوفر نکوفر چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی نیکوکار نیکوکار , حسینی حسینی , دوراندیش دوراندیش چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران پاکروان پاکروان , مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی , گیلانپور گیلانپور چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 فرایند مدیریت دانش تخصصی- کاربردی در حلقه تحقیقات، ترویج و بهره برداران ( مطالعه موردی: بخش کشاورزی استان یزد) شاکری شاکری , میر غفوری میر غفوری , شاکری شاکری چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 مدیریت تغذیه خاک برای محصول ذرت با استفاده از تئوری بازی ها در منطقه کوشکک استان فارس فتحی فتحی , بخشوده بخشوده چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی رابطۀ توسعۀ واسطه های مالی و ارزش افزوده بخش کشاورزی اقتصاد ایران شاه آبادی شاه آبادی , محمودی محمودی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران مقدسی مقدسی , شرافتمند شرافتمند , باغستانی باغستانی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی و اولویت بندی عوامل درونی و بیرونی موثر بر خرید گوشت قرمز منجمد با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری موتمنی موتمنی , مرادی مرادی , مرادی مرادی چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت آزادسازی تجاری بر تابع واردات گندم ایران منجزی منجزی , قبادی قبادی , افقه افقه چکیده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 به فایل چکیده مراجعه شود 0 0 چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی عوامل آموزشی ـ ترویجی موثر بر بکارگیری گیاهان تراریخته از نظر متخصصان بیوتکنولوژی مراکز تحقیقات استان تهران پزشکی راد پزشکی راد , نعیمی نعیمی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی در دشت فیروزآباد فتحی فتحی , زیبایی زیبایی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی تمایل به پرداخت کشاورزان گندم‏کار برای کنترل علف‏های هرز در مراحل مختلف رشد آن (مطالعه موردی خراسان رضوی) قربانی قربانی , نعمتی نعمتی , قربانی قربانی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مزیت نسبی و سیاست‌های حمایتی بر تولید کشمش استان قزوین جولایی جولایی , كاظم نژاد كاظم نژاد چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی اقتصادی روابط بین زیر بخش های زراعت و دام در استان فارس کرباسی کرباسی , کاتب کاتب چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی تقاضای گروه های اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران رضاپور رضاپور , دانشور كاخكی دانشور كاخكی , محمدی محمدی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی ارتباط میان انرژی نهاده‌ها‌ی مصرفی و عملکرد محصولات گوجه، خیار و خربزه تحت شرایط کشت زیر پلاستیک در شهرستان فیروزآباد فارس رمضانی امیری رمضانی امیری , زیبایی زیبایی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی پیامدهای واگذاری مدیریت بهره‌برداری و نگهداری شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت سیستان به تشکل‌های خصوصی تبرایی تبرایی , سلطانی سلطانی , خاکسار آستانه خاکسار آستانه , زمان زاده زمان زاده چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 اولویت‎بندی تنگناهای پیش‎روی تعاونی‎های تولید کشاورزی شهرستان مشهد با تأکید بر نظام بازاریابی (کاربرد معیار آنتروپی) قدیری مقدم قدیری مقدم , نعمتی نعمتی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 سنجش شکست اراضی شالیکاری در چارچوب رهیافت تابع هزینه (مطالعه موردی: استان گیلان) اتقایی کردکلایی اتقایی کردکلایی , کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی , اسماعیلی اسماعیلی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 سنجش وجود تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج: سلامی سلامی , کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 مقایسه الگو‏های میانگین متحرک خود رگرسیون انباشته، رگرسیون فازی و رگرسیون انباشته فازی به منظور پیش‏بینی قیمت (مطالعه موردی: قیمت گوشت گوسفند) زارع مهرجردی زارع مهرجردی , نگارچی نگارچی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی یوسفی یوسفی , خلیلیان خلیلیان , بلالی بلالی چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی مزیت نسبی ایران در تولید زعفران آقایی آقایی , رضاقلی زاده رضاقلی زاده چکیده
جلد 25 شماره 1 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 مقایسه رهیافت‌های برنامه‌ریزی چندهدفی قطعی، فازی و امکان: مطالعه موردی بهره‌برداران استان کهگیلویه و بویراحمد باقری باقری , فرج زاده فرج زاده چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 انتخاب الگوی مناسب پیش بینی سطح زیر کشت، تولید و قیمت چغندرقند در ایران رفعتی رفعتی , آذرین فر آذرین فر , محمدزاده محمدزاده چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 درونی سازی تأثیرات جانبی برداشت آب از چاه های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان مطالعه موردی: محصول گندم غزالی غزالی , اسماعیلی اسماعیلی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی , جاودان جاودان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی نحوه اثرگذاری شوک های پولی بر رشد بخش کشاورزی ایران نقوی نقوی , میرزایی میرزایی , جلائی جلائی , مهرابی بشرابادی مهرابی بشرابادی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی تجارت بخش کشاورزی ایران با استفاده از مدل جاذبه و داده های ترکیبی ظریف ظریف , سالارپور سالارپور , کرباسی کرباسی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 اثر سیاست‌های حمایتی بر مزیت نسبی تولید مهمترین محصولات جالیزی منطقه جیرفت ساعی ساعی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 کاربرد مدل کنترل بهینه در برداشت آب از منابع زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت عجب شیر) حسین زاد حسین زاد , جوادی جوادی , حیاتی حیاتی , پیش بهار پیش بهار , دشتی دشتی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 اثر الگوی کشت بر مصرف آب درامد و فقر روستایی مطالعه موردی : شهرستان کازرون موسوی موسوی , مبصری مبصری , اكبری اكبری چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی مزیت نسبی صادراتی محصولات عمده باغی ایران و پیش بینی شاخص‌های آن (دوره زمانی 90-1340) هاتف هاتف , دانشور کاخکی دانشور کاخکی , سروری سروری چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 برآورد ارزش اقتصادی آب شبکه آبیاری دشت قزوین: کاربرد رهیافت دوگان احسانی احسانی , دشتی دشتی , حیاتی حیاتی , قهرمان‌زاده قهرمان‌زاده چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما مرتضوی مرتضوی , دربندی دربندی , اعلایی بروجنی اعلایی بروجنی , رفیعی رفیعی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی:مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین باریكانی باریكانی , احمدیان احمدیان , خلیلیان خلیلیان چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 ارزیابی منافع اقتصادی تحقیق و ترویج ارقام بادام دیرگل در ایران شهنوازی شهنوازی , حسینی حسینی چکیده
جلد 25 شماره 2 سال 1390 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران مهدی پیری , ابراهیم جاودان , سجاد فرجی دیزجی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 کاربرد مدل برنامه‌ریزی ریاضی مثبت به منظور تحلیل اثرات سیاست‌های جایگزین قیمت‌گذاری آب در دشت مشهد علی بخشی , رضا مقدسی , محمود دانشور کاخکی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل چغندرکاران به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) محسن تبرایی , خدیجه پارساپور , سعید عابد چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی اقتصادی رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه در شهرستان اسفراین مسعود حسین زاده , محمد قربانی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 تأثیر بیمه محصولات زراعی بر الگوی کشت بهینه و درآمد کشاورزان منطقه ارزوئیه شهرستان بافت محمدرضا زارع مهرجردی , میترا ابراهیمی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 برآورد ارزش حفاظتی گل سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط با انتخاب دوگانه یک-بعدی مرتضی مولائی , محمد کاوسی کلاشمی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 سنجش ارکان چهارگانه گردشگری روستایی با استفاده از تکنیک SWOT مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری استان چهارمحال و بختیاری سید احمد خاتون آبادی , مهدی راست قلم چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 مطالعه قراردادهای همکاری خانوارهای روستایی در تولید محصولات زراعی دشت فیروزآباد فاطمه نصرنیا , محمد بخشوده چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات پسته ایران سید ابوالقاسم مرتضوی , امید زمانی , مهدی نوری , هیمن نادر چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 رهیافت الگوسازی تلفیقی برای پیش‌بینی قیمت محصولات کشاورزی رضا مقدسی , میترا ژاله رجبی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 پیش بینی ارزش واردات محصولات کشاورزی ایران: مقایسه کاربرد روش های شبکه عصبی مصنوعی و مدل های اقتصاد سنجی سید صفدر حسینی , محمدرضا پاکروان , امید گیلانپور چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در بازار آتی گوجه‎فرنگی ابوالفضل قدیری مقدم , امین نعمتی چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی عوامل کیفی موثر بر قیمت زرشک (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی) آرش دوراندیش , محمود دانشور كاخكی , علی رهنما چکیده
جلد 25 شماره 3 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران سمانه قلی پور , رؤیا محمدزاده , محمد بخشوده , یداله آذرین فر , محسن رفعتی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی حمید محمدی , محمود صبوحی صابونی , احمد علی كیخا , زكریا فرجزاده چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش کشت کلزا (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) محمد مظهری , خدیجه پارساپور چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 کاربرد برنامه ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت مصرف منابع آب: مطالعه موردی دشت فیروزآباد فرناز پورزند , منصور زیبایی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تدوین راهبردهای مجتمع های دامداری شیری با استفاده از AHP گروهی- فازی حمیدرضا میرزایی , مرتضی رجوعی , امیرحسین اخروی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی شاخص برآورد حمایت از تولیدکننده و تحلیل حساسیت این شاخص نسبت به نرخ ارز ( مطالعه موردی گوشت گاو) سمانه ایروانی , سید صفدر حسینی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی زهرا عبداللهی , محمود هوشمند , محمد دانش نیا , زهره اسکندری پور چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 عوامل مؤثر بر پایداری عملیات کشاورزی در شهرستان جیرفت(مطالعه موردی محصولات: پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی) محسن عادلی ساردوئی , باب اله حیاتی , شاپور ظریفیان , سیدداود حسینی نسب چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 تحلیل تعیین کننده های تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان برای میوه ها و سبزیجات عاری از آفت کش در شهر مرند باب اله حیاتی , اسماعیل پیش بهار , مریم حق جو چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی رابطه بین انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی بر اساس داده های ترکیبی رضا مقدسی , زهرا گلریز ضیائی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 شناسایی عوامل موثر بر تقاضا و چگونگی افزایش مصرف آبزیان در استان کرمان لادن شفیعی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 برآورد کارایی تکنیکی واحدهای نیمه‌مکانیزه پرورش مرغ گوشتی شهرستان گرگان: رهیافت مرزتصادفی علی دریجانی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران سیدصفدر حسینی , محمدرضا پاکروان , امید گیلانپور , میلاد اتقائی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران محمود دانشور کاخکی , رضا حیدری کمال آبادی چکیده
جلد 25 شماره 4 سال 1390 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 a abstract a چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 ABSTRACT ABSTRACT ABSTRACT چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 abstract abstract abیtract چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 abstract abstract . چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 abstract abstract abیtract چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 abstract a a چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 abstract . . چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 abstract . . چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 abstract . . چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 abstract abstract abیtract جزئیات
جلد 29 شماره 4 سال 1394 abstract . . چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 abstract abstract . چکیده
جلد32، شماره4، سال 1397 آثار افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ایران جلیل خدا‍‍‍پرست شیرازی , نیلوفر اشک تراب , زهرا نعمت الهی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 آثار بی ثباتی نرخ ارز بر تقاضای صادرات سیب و سیب زمینی (کشورهای در حال توسعه عمده تولید کننده و صادرکننده) محمدعلی فلاحی , مسعود همایونی فر , زهرا یاوری چکیده
جلد31، شماره 3، سال1396 آثار رفاهی افزایش قیمت برنج داخلی در میان خانوارهای استان مازندران سید علی حسینی یکانی , زهرا نعمت الهی , مسعود حسین‌زاده چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 آثار کاهش تعرفه بخش کشاورزی بر متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از پروژه تحلیل تجارت جهانی حسن حیدری , نرمین داودی , معصومه پاشا زانوسی چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 آزمون قانون قیمت واحد تحت روابط غیرخطی برای بازار تخم مرغ استان های منتخب ایران محمد قهرمان زاده , فاطمه فریادی شاهگلی , قادر دشتی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 آسیب‌شناسی مدیریت تحقیقات و توسعه فناوری کشاورزی در چارچوب نظام نوآوری کشاورزی ابوالقاسم شریف زاده , غلامحسین عبدالله زاده , مهنوش شریفی چکیده
جلد31، شماره 3، سال1396 آیا واردات برنج به ایران بی رویه است؟ حبیب اله سلامی , مهدی باستانی چکیده
جلد32، شماره 3، سال 1397 اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج لیلا راوند , آرش دوراندیش , محمود صبوحی صابونی چکیده
جلد32، شماره4، سال 1397 اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی ایران (رهیافت الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه پویا) سید مرتضی غفاری اسمعیلی , احمد اکبری , فاطمه کشیری کلایی چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 اثر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور (رهیافت پانل دیتا پویا) حمید مطرودی , محمد آقاپور صباغی چکیده
جلد32، شماره4، سال 1397 اثر مخارج دولت بر رشد و همگرایی بخش کشاورزی (رهیافت پانل دیتا) علیرضا چوبدار , محمد آقاپور صباغی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 اثرات بالقوه‌ی تغییر اقلیم بر کشاورزی استان فارس سکینه مومنی , منصور زیبایی چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 اثرات رفاهی کاهش یارانه انرژی در بخش کشاورزی ایران سیدنعمت الله موسوی , ذکریا فرج زاده , فرزانه طاهری چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 اثرات سرریز نوسان قیمت در بازار گوشت گوساله استان تهران محمد قهرمان زاده , آزاده فلسفیان چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 اثرسیاست خرید تضمینی محصول گندم برارزش اقتصادی منابع آب زیرزمینی؛ مطالعه موردی دشت ارزوئیه-کرمان سید حبیب الله موسوی , سعیده شهابی چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 اثرگذاری نگرش¬ها نسبت به محصولات دارای برند بر رفتار خرید مصرف¬کنندگان (مطالعه موردی: برنج) حنانه آقاصفری , علیرضا کرباسی چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارائه الگوی مسیربابی ناوگان حمل و نقل بر اساس الگوریتم جهان‌های موازی (مطالعه موردی: بازارهای توزیع گوشت مرغ شهر تهران) فرشید ریاحی درچه , امیرحسین چیذری , علیرضا اکبری بیات چکیده
جلد 30 شماره4 سال 1395 ارائه سیستم حمایت تصمیم گیری جهت حداکثرسازی ارزش اقتصادی آب آبیاری توأم با کاهش شکاف غذایی در نواحی اکولوژیکی-زراعی کشور فهیمه بهرامی مهنه , احمدعلی کیخا , محمود صبوحی , محمود احمدپور چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 ارزیابی اثر حذف یارانه تولید بر بخش کشاورزی در قالب مدل تعادل عمومی فاطمه علیجانی , ماشااله سالارپور , محمود صبوحی چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم و سیاست‌های دولت بر عملکرد و سطح زیر کشت محصول ذرت در ایران: رویکرد داده‌های ترکیبی نیلوفر اشک تراب , قاسم لیانی , غلامرضا سلطانی چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان سکینه شمس الدینی , حسین مهرابی بشرآبادی , محمدعلی یعقوبی , صدیقه نبی ئیان , محمد رضا پور ابراهیمی چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 ارزیابی خسارت های اقتصادی انتقال آب بین حوضه ای بر الگوی کشت و وضعیت درآمدی کشاورزان در حوضه مبدأ (مطالعه موردی: انتقال آب الموت رود به دشت قزوین) ابوذر پرهیزکاری , حسین تقی زاده رنجبری , محسن شوکت فدایی , ابوالفضل محمودی چکیده
جلد32، شماره 3، سال 1397 ارزیابی رقابت افقی و عمودی در سنجش ساختار بازار: مطالعه موردی بازار محصولات لبنی در ایران زینب شکوهی , امیر حسین چیذری , مهدی امیری چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود ابوالقاسم باقری , علیرضا نیکوئی , فرهاد خداداد کاشی , محسن شوکت فدایی چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 ارزیابی سیاست های مقابله با خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری استان فارس ناهید میرزایی , منصور زیبایی چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی آرش دوراندیش , امیر حسین توحیدی , سمانه سلیمانی نژاد چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 ارزیابی نظام‌های بهره‌برداری در راستای پایداری فعالیت‌های زراعی استان مازندران هادی مؤمنی هلالی , امیر احمدپور چکیده
جلد31 شماره2 سال 1396 ارزیابی نقش عضویت در تعاونی‌های فرش دستباف روستایی بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی اعضا (مطالعه موردی استان قم) احمد خاتون آبادی , مصطفي نوروزي , مریم عطایی , جواد ميرمحمدصادقي چکیده
جلد33، شماره1، سال 1398 ارزیابی کارایی مالی واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز جواد حسین زاده , مهناز فرجی چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 استراتژی جایگزینی بهینه گاوهای شیری با ظرفیت های مختلف تولید شیر در استان فارس محمد بخشوده , سیدعباس سیدصالحی , مهدی محبی فانی چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 اقتصاد تولید پنبه: مطالعه کارایی هزینه و سود کشاورزان پنبه‌کار بشرویه سید محمد سیدی , محمود دانشور کاخکی چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 الگوسازی ریسک عملکرد محصول با استفاده از روش‌های پارامتریک و ناپارامتریک: مطالعه موردی محصولات گندم و جو استان آذربایجان شرقی طراوت عارف عشقی , محمد قهرمان زاده , حسین راحلی , قادر دشتی چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 الگوسازی نوسانات نامتقارن قیمت ها در بازار گوشت مرغ استان تهران محمد قهرمان زاده , طراوت عارف عشقی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 الگوی بهینه کشت محصولات زراعی با در نظر گرفتن مزیت نسبی دراستان ایلام قادر دشتی , پروین قادری نژاد چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 الگوی بهینه‌ی کشت مبتنی بر معیارهای چندگانه‌ی اقتصادی، منطقه‌ای و پایداری کشاورزی در شهرستان ساری؛ کاربرد الگوی تلفیقی AHP و برنامه‌ریزی خطی اسماعیل فلاحی , سپیده قلی نژاد چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 انتخاب سیاست زیست‌محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران سید صفدر حسینی , محمد قربانی , محمد ترشیزی , نصرت اله ضرغام چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 انتقال عمودی قیمت در بازار تخم‌مرغ ایران: کاربرد الگو تصحیح- خطای برداری آستانه ای دو رژیمه زهرا رسولی , محمد قهرمان زاده چکیده
جلد33، شماره1، سال 1398 انتقال مجازی آب از طریق تجارت بین استانی غلات در ایران نیلوفر اشک تراب , منصور زیبایی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران الهام شبانی , قادر دشتی , محمد قهرمانزاده , باب اله حیاتی , جواد حسین زاد فیروزی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 اندازه گیری هزینه تجارت محصولات کشاورزی و شناسایی عوامل موثر بر آن در تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه میترا ژاله رجبی , رضا مقدسی چکیده
جلد31، شماره 3، سال1396 اندازه¬گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه¬های کشاورزی زاینده¬رود رضا حیدری کمال آبادی , سید علی حسینی یکانی , سید مجتبی مجاوریان , علیرضا نیکویی چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 اندازه‌گیری ریسک عملکرد ناشی از تغییر اقلیم در گندم دیم شهرستان اهر: کاربرد رهیافت ارزش در معرض خطر آب و هوا قادر دشتی , پریا باقری , اسماعیل پیش بهار , ابوالفضل مجنونی چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران صدیقه آهنگری , سید مجتبی مجاوریان , سید علی حسینی یکانی چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 اولویت‌بندی استراتژی‌های بازاریابی شرکت صنایع لبنی پگاه آذربایجان‌شرقی: کاربرد رهیافت‌های دیماتل و ویکور اسماعیل پیش بهار , رویا فردوسی , باب اله حیاتی چکیده
جلد 30 شماره 3 سال 1395 اولویت‌بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران زهرا نعمت الهی , سید مجتبی مجاوریان , مسعود حسین زاده چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر تأخیر یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی به کشاورزان بهاره معدنیان , آرش دوراندیش , محمد قربانی , محمدرضا کهنسال چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 برآورد ارزش اقتصادی خسارات سازه¬های آبی بر محیط‌زیست (مطالعه موردی سد زاینده‌رود) رویا امیرحاجلو , احمد فتاحی اردکانی , مسعود فهرستی , اکرم نشاط چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 برآورد ارزش اقتصادی مطبوعیت زیست‌محیطی پارک کوهستانی صُفه اصفهان (رهیافت هزینه سفر فردی آشکارشده و اظهارشده) حمید امیرنژاد , سید محمد جواد مؤیدیان چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران محسن جمالی پور , محمد قربانی , علیرضا کوچکی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 برآورد ارزش بهبود وضعیت زیست محیطی دریاچه ارومیه: کاربرد روش آزمون انتخاب مینا صالح نیا , باب اله حیاتی , مخمد قهرمان زاده , مرتضی مولایی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 برآورد ارزش تفریحی و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در تالاب قوری‌گل باب اله حیاتی , طاهره خادم بلدی پور چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 برآورد ارزش غیربازاری جنگل حرا در استان هرمزگان صدیقه پرون , عبدالکریم اسماعیلی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 برآورد اریب تجمیع در سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران حبیب اله سلامی , علی محمد جعفری , زینب شکوهی چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI آزاد خانزادی , محمد شریف کریمی , نعیم شکری چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 برآورد تاثیر متقابل حمایت مرزی و داخلی در بخش کشاورزی ایران امید گیلانپور , مینا حجازی چکیده
جلد28 شماره2 سال 1393 برآورد توابع عرضه پویای محصولات عمده کشاورزی و تحلیل اثرات سیاست قیمت‌گذاری آب آبیاری: مطالعه موردی دشت مشهد-چناران محمود صبوحی , علیه آزادگان چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH) زهرا رسولی بیرامی , محمد قهرمان زاده , قادر دشتی , رسول محمدرضایی چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 برآورد شاخص رضایت مشتری فروشگاه‌های عرضه مواد غذایی، مطالعه موردی: بازارهای ارزاق عمومی شهرداری مشهد زهرا گلریز ضیائی , رضا مقدسی , سعید یزدانی چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 برآورد ضریب ریسک‌گریزی کشاورزان شهرستان اسفراین و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد ناپارامتریک) زهرا نعمت الهی , سید علی حسینی یکانی , مسعود حسین‌زاده چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 برآورد عرضه و تقاضای جمعی بخش کشاورزی ایران 1386-1338 سید صفدر حسینی , حبیب شهبازی چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 برآورد میزان تمایل به پرداخت افراد برای مصرف پسته سالم در شهر کرمان سمیه امیرتیموری , سپیده امیرتیموری چکیده
جلد 27 شماره 2 سال 1392 برآورد کارایی فنی چندمحصولی گاوداری های شیری استان خراسان شمالی (کاربرد تابع تولید مرزی تصادفی و تابع تولید مرزی فاصله ای تصادفی) آرش دوراندیش , افسانه نیکوکار , مسعود حسین زاده , عبداله لوشابی چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 بررسی آثار رفاهی هدفمند کردن یارانه انرژی بر بهره‌برداران شیلات استان فارس سید نعمت اله موسوی چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی آثار هدفمندسازی یارانه ها بر الگوی کشت در شهرستان اسفراین (رهیافت برنامه ریزی بازه ای) مسعود حسین زاده , محمدرضا کهنسال , محمد قربانی چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 بررسی آثار پدیده تغییر اقلیم بر تولیدات کشاورزی (مطالعه موردی: شهرستان شیراز) ندا اسد فلسفی زاده , محمود صبوحی صابونی چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 بررسی اثر آزاد سازی قیمت حامل های انرژی بر خوداتکائی ذرت در ایران محمدرضا پاکروان , امید گیلانپور , شیرین ظریف چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر انتقال قیمت‏های جهانی به بازارهای داخلی برای محصولات خاص بخش کشاورزی ایران مهدی شعبان زاده , ابوالفضل محمودی , رضا اسفنجاری کناری چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 بررسی اثر تغییر ساختار بازار پسته ایران بر رفاه عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در چارچوب مدل تعادل فضایی فاطمه کشیری کلایی , سید علی حسینی یکانی , سید مجتبی مجاوریان چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی اثر تغییرات پایه پولی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی: رویکرد الگوی خودرگرسیو ‌برداری بیزین (BVAR) اسماعیل پیش بهار , قادر دشتی , رویا فردوسی چکیده
جلد28 شماره2 سال 1393 بررسی اثر سرریز نوسانات نرخ ارز بر شاخص صنایع کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار آرش دوراندیش , الهام شریعت , ندا ارزنده چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران مهدی اعظم‌زاده شورکی , صادق خلیلیان چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی اثرات رفاهی ناشی از تغییراقلیم بر روی محصول گندم در ایران صادق خلیلیان , کتایون شمشادی , سید ابوالقاسم مرتضوی , مجید احمدیان چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی اثرات شهرک صنعتی اشتهارد بر توسعۀ روستاهای همجوار شبنم سرورامینی , علی اسدی , خلیل کلانتری چکیده
جلد 30 شماره4 سال 1395 بررسی اثرات متغیرهای آب و هوایی بر تخصیص زمین بین گروه های محصولات سالانه زراعی کشور قادر دشتی , خدیجه الفی , محمد قهرمان زاده چکیده
جلد29 شماره 3 سال 1394 بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیارمعامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) فاطمه سخی , حسین محمدی , محمود صبوحی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 بررسی ارتباط تقاضای روبروی واحدهای تولیدی با تقاضای مصرف کنندگان گوشت در ایران فاطمه فتحی , محمد بخشوده چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران یعقوب زراعت کیش چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی الگوی تجارت محصولات عمده کشاورزی در کشور ایران با استفاده از رویکرد تجارت مجازی نهاده ها (با تأکید بر زمین زراعی و نیروی کار) عادله اسمعیلی دستجردی پور , حسین مهرابی بشرآبادی چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 بررسی امکان جمع پذیری میوه و خشکبار،‌ انواع سبزی‌‌، حبوبات و فرآوردههای سبزی: کاربرد تئوری مرکب سازی تعمیم یافته مهدی شعبانزاده , ابوالفضل محمودی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، مورد مطالعه: بخش کشاورزی استان خراسان شمالی مهدی خداپرست مشهدی , جلال بخت‌آزما , قاسم ایزانلو چکیده
جلد32، شماره4، سال 1397 بررسی انتقال قیمت با استفاده از الگوی سنتی و نوین در بازار شیر ایران یوسف رستمی , سید صفدر حسینی , رضا مقدسی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 بررسی برخی ابعاد اقتصادی و اکولوژیکی تعاونی‌های کشاورزی: مطالعه موردی استان مرکزی حسن بیات , سید احمد خاتون آبادی چکیده
جلد 30 شماره 3 سال 1395 بررسی بهره‌وری کل عوامل تولید برنج در استان‌‌‌های مختلف: کاربرد تابع تجزیه‌پذیر مرزی تصادفی حبیب شهبازی , احمد سام دلیری چکیده
جلد32، شماره1، سال 1397 بررسی تأثیر آمیخته¬های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره فاطمه دلدار سارونی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی چکیده
جلد33، شماره1، سال 1398 بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده¬گانه زراعی– اکولوژیکی ایران نادر بارانی , آیت اله کرمی چکیده
جلد31، شماره 3، سال1396 بررسی تأثیر ریسک نااطمینانی تقاضای محصول بر اشتغال عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران حمید عزیزمحمدلو چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط ‌زیست حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) حسین محمدی , فرشاد شعبانیان , آهون کاسب چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی (پرتقال، انگور، خرما) محسن جمالی پور , محمد مهدی فارسی , محمد قربانی چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران محمدرضا لطفعلی پور , یداله آذرین فر , رویا محمد زاده چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 بررسی تبعات افزایش مخارج مصرفی خانوارهای شهری و روستایی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده‌های زیست‌محیطی محمدرضا کهنسال , هادی رفیعی دارانی چکیده
جلد28 شماره2 سال 1393 بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ای محمد قر بانی , علیرضا کوچکی , محسن رجب زاده , هومن منصوری چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران حمید امیر نژاد , حامد رفیعی چکیده
جلد31، شماره4، سال 1396 بررسی دیدگاه جوامع محلی در حفاظت و احیای دریاچه ارومیه: کاربرد رهیافت بیزین سلسله¬مراتبی برای تحلیل داده¬های آزمون انتخاب مینا صالح نیا , باب اله حیاتی , مرتضی مولايی چکیده
جلد32، شماره4، سال 1397 بررسی رابطه تخصیص منابع بین بخش‌های اقتصادی و توزیع درآمد شهری و روستایی در بین استان‌های ایران سیاوش جانی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 بررسی ریسک سیستماتیک عملکرد و عوامل موثر بر شدت آن در محصول سیب در ایران: کاربرد الگوهای اتورگرسیو فضایی حبیب الله سلامی , مهدی نعمتی چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 بررسی ساختار بازار و قدرت بازاری صنایع غذایی و آشامیدنی براساس رویکرد برسناهان و لئو محمد نبی شهیکی تاش , اسمعیل قلی پور بلسی , اعظم محمدزاده چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 بررسی ساختار تولید محصول پسته درشهرستان دامغان معصومه رشیدقلم , قادر دشتی , زهرا رسولی , فرید امینیان چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بررسی سازوکارهای توسعه و تقویت تعاونی های آب بران (مطالعه موردی: حوزه رود ارس) کاربرد روش AHP روح اله ماقبل , کریم نادری مهدیی , فرهاد پاک نیا , مجید نصیری چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی سیاست های حمایتی و مزیت نسبی تولید و صادرات پیاز :(مطالعه موردی: استان اصفهان) اعظم رضایی , امیرحسین چیذری , نجمه نخعی چکیده
جلد33، شماره1، سال 1398 بررسی شاخص‌های فقر روستایی و عوامل مؤثر بر آن در ایران اسماعیل پیش بهار , شبنم باقرپور , محمد قهرمانزاده چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی عملکرد طرح های مرتعداری استان خراسان رضوی با رویکرد دلفی فازی و مدلهای تصمیم گیری چند معیاره حسین توکلی , محمد فیاض , مریم حسن نژاد چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی عملکرد مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران "مطالعه موردی تعاونی آب بران تجن" نیلوفر تاهباز صالحی , مجید کوپاهی , محمدرضا نظری چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر پذیرش تکنولوژی‌های نوین خاک‌ورزی حفاظتی در منطقه داراب (کاربرد مدل لاجیت چند گزینه‌ای) صمد عرفانی فر , منصور زیبایی , مهدی کسرایی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد علیرضا کوچکی , هومن منصوری , محمد قربانی , محسن رجب‌زاده چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 بررسی عوامل مؤثر بر رضایت اعضای تعاونی های گاوداران (مطالعه موردی:تعاونی های گاوداران مشهد) علیرضا کرباسی , حنانه آقاصفری , سیده مژگان حسینی چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی عوامل مؤثر بر سهم بازار، مطالعه موردی صنایع بزرگ مواد غذایی و آشامیدنی ایران علی دهقانی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش گزینه های بیمه تکمیلی پسته در رفسنجان عباس میرزایی , منصور زیبایی چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان (مطالعه موردی انتشار CO2) حسین محمدی , سمانه حیدرزاده چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 بررسی عوامل موثر بر ضایعات نان (مطالعه موردی شهرستان بهار) کریم نادری مهدیی , موسی اعظمی , هادی فتحی چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 بررسی عوامل موثر بر مدیریت ریسک در بین زنان برنجکار شهرستان ساری با استفاده از نرم افزار لیزرل مهدی چرمچیان لنگرودی چکیده
جلد 30، شماره 2، سال 1395 بررسی قدرت بازاری و ریسک ناشی از نااطمینانی قیمت در اقتصاد ایران (مطالعه موردی بازار خرما) محمدنبی شهیکی تاش , زهرا شیدایی , اعظم محمدزاده چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 بررسی مزیت وارداتی و تولید داخلی در ایران و کشورهای عمده واردکننده سویا؛ کاربرد الگوهای تصحیح خطا افشین امجدی , حامد رفیعی , نسیم مقدس چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 بررسی مهارت های اقتصاد خانوار در زنان قالیباف دهستان داریان، شهرستان شیراز مریم شریف زاده , ندا کاظمی چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 بررسی میزان کسب و توسعه مهارت‌های شغلی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی استان آذربایجان غربی نادر لیث , محمد چیذری , احمد رضوانفر , عنایت اله عباسی چکیده
جلد 30 شماره4 سال 1395 بررسی ناهمگنی ترجیحات در رابطه با احیای دریاچه ارومیه: کاربرد مدل کلاس پنهان چند سطحی باب اله حیاتی , مینا صالح نیا , مرتضی مولائی چکیده
جلد 24 شماره 2 سال 1389 بررسی نقش قیمت گذاری آب در بخش کشاورزی بر تعادل منابع آب زیر زمینی حمید بلالی , صادق خلیلیان , مجید احمدیان چکیده
جلد31، شماره 3، سال1396 بررسی همبستگی قیمت نفت، نرخ ارز و قیمت نهاده‌های وارداتی صنعت طیور در ایران: بکارگیری رهیافت مفاصل تاکی شکل اسماعیل پیش بهار , پریسا پاکروح , محمد قهرمانزاده چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 بررسی و مقایسه توزیع درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان خراسان رضویو کشور طی سالهای 90-1385 رضا جمشیدی , مصطفی سلیمی فر چکیده
جلد 28 شماره 3 سال 1393 بررسی وجوه متمایز کننده گرایش شهروندان کرجی به خرید از بازار میوه و تره بار و بازارهای موازی آن حنانه آقاصفری , محمد قربانی چکیده
جلد29 شماره2 سال 1394 بررسی وضعیت شاخص های پایداری کشاورزی در اثر کاهش یارانه‌های سوخت (مطالعه موردی دشت قروه) حمید بلالی , مهدی منتشلو چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی ویژگی های کار آفرینانه مالکان واحدهای تولیدی در صنعت گاو شیری استان خراسان رضوی علیرضا فروغی , جواد ایزی , مریم حسن نژاد چکیده
جلد27 شماره 1 سال 1392 بررسی چشم انداز پتانسیل صادراتی و رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا محمدرضا پاکروان , امید گیلانپور چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 بررسی چگونگی انتقال قیمت جهانی غلات به بازارهای داخلی این محصولات در ایران: کاربرد کشش‌ جانشینی آرمینگتون و کشش ارزی قاسم لیانی , عفت قربانیان , محمد بخشوده چکیده
جلد 26 شماره 4 سال 1391 بررسی کارآیی فنی و شکاف تکنولوژی واحدهای پرورش مرغ تخم گذار ایران رضا اسفنجاری کناری , منصور زیبایی چکیده
جلد 30، شماره 2، سال 1395 بررسی کارایی انواع الگو‌های ARCH در پیش‌بینی و الگوسازی فرآیند قیمت گوشت مرغ بهزاد فکاری سردهایی , محمد قربانی چکیده
جلد 27 شماره 3 سال 1392 بررسی کارایی مزارع گندم سیستان با استفاده از تلفیق مدل بهینه‌سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری و تحلیل پوششی داده‌ها (RDEA) مصطفی مردانی , علیرضا سرگزی , محمود صبوحی صابونی چکیده
جلد31، شماره4، سال 1396 بررسی کارایی مصرف برق و برآورد احتمالات انتقال میان رژیم¬های با کارایی بالا و پایین مصرف برق در بخش کشاورزی ایران خلیل جهانگیری , حسن حیدری , سیدعلی حسینی ابراهیم آباد چکیده
جلد 26 شماره 2 سال 1391 بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای مهدی بابایی , فاطمه رستگاری پور , محمود صبوحی صابونی چکیده
جلد32، شماره2، سال 1397 برنجکاران تحت تأثیر چه عواملی شیوه فروش خود را انتخاب می¬کنند؟ مطالعه موردی: برنج‌کاران شهرستان جویبار سید مجتبی مجاوریان , مهران تقی زاده , حمید امیرنژاد چکیده
جلد28 شماره2 سال 1393 به‌کارگیری الگوهای رگرسیونی شامل داده‌های مختلط در مدلسازی و پیش‌بینی ارزش واردات گندم ایران (روش ARDL تعمیم یافته مبتنی بر OLS) میترا ژاله رجبی , رضا مقدسی چکیده
جلد 29 شماره 4 سال 1394 بودجه بهینه تبلیغات عمومی صنعت شیر ایران حبیب شهبازی چکیده
جلد 30 شماره 1 سال 1395 تأثیر انتشار مکانی و زمانی بر انتخاب مسیر بازاریابی توسط باغداران مرکبات شهرستان بابل حامد نجفی علمدارلو , س‍‍‍پیده بابانیا چکیده
جلد 28 شماره 4 سال 1393 تأثیر تعرفه بر قیمت داخلی روغن نباتی در ایران و مباحث پیشرو امید گیلانپور , آزاده ولی محمدی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر اشتغال و دستمزد واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (پانل دیتای دینامیکی) علی دهقانی , محمد نبی شهیکی تاش , مجید عامری چکیده
جلد31 شماره1 سال 1396 تأثیر سناریوهای اقلیمی و مدیریتی بر بخش کشاورزی و تخلیه منابع آبی در ایران: کاربرد الگوی پویایی‌های سیستم‌ اسماعیل پیش بهار , جلال رحیمی چکیده
جلد 30 شماره4 سال 1395 تأثیر سیاست های قیمت گذاری آب آبیاری و اعطای تسهیلات مالی دولت بر پذیرش تکنولوژی آبیاری تحت فشار: مطالعه موردی در استان همدان رضا وحدت ادب , حمید بلالی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 تأثیر شوکهای نقدینگی بر قیمت مواد غذایی در ایران: کاربرد رهیافت مدل خودرگرسیون برداری عامل افزوده (FAVAR) اسماعیل پیش بهار , محمد قهرمانزاده , مریم جعفری ثانی چکیده
جلد28 شماره2 سال 1393 تأثیر نوسانات نرخ ارز بر صادرات کشمش ایران سونا محبی , احمد اکبری , مصیب پهلوانی چکیده
جلد 28 شماره 1 سال 1393 تأثیر کاهش واردات قند و شکر بر ارزش افزوده اقتصاد ایران (رویکرد داده- ستانده) فاطمه حیات‌غیبی , علیرضا کرباسی چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه حامد بی آبی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی چکیده
جلد 26 شماره 3 سال 1391 تاثیر نوآوری بر بی ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران (روشLSTR) حسین اصغرپور , فیروز فلاحی , علی دهقانی چکیده
جلد 26 شماره 1 سال 1391 تحلیل آثار افزایش قیمت حامل های انرژی بر تولید بخش کشاورزی با استفاده از روش داده – ستانده زهره احمدی , حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی چکیده
جلد 30، شماره 2، سال 1395 تحلیل اثر سرریزهای تکنولوژی بر رشد بهره‏وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران مصطفی بنی اسدی , سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی چکیده
جلد27 شماره4 سال1392 تحلیل اثرات اقتصادی و رفاهی تشکیل بازار آب آبیاری در استان قزوین محمود صبوحی , ابوذر پرهیزکاری چکیده
جلد29 شماره 1 سال 1394 تحلیل اقتصادی اثرات تغییر اقلیم ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای بر تولیدات بخش کشاورزی و منابع آب دردسترس (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد طالقان) محمد مهدی مظفری , ابوذر پرهیزکاری , مهدی حسینی خدادادی , رویا پرهیزکاری چکیده
1 الی 25(از مجموع 409 مورد) 1 2 > >>