مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران
( پاکروان پاکروان ; مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی ; گیلانپور گیلانپور )
3764 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 1 سال 1390 بررسی اهمیت راهبردی منابع آب در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی تعادل عمومی
( یوسفی یوسفی ; خلیلیان خلیلیان ; بلالی بلالی )
3300 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 2 سال 1390 بهره برداری بهینه پایدار از منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی:مطالعه موردی زیربخش زراعت دشت قزوین
( باریكانی باریكانی ; احمدیان احمدیان ; خلیلیان خلیلیان )
2647 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 4 سال 1391 مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی با کاربرد برنامه ریزی پویا
( نیره میهن خواه ; امیر حسین چیذری ; صادق خلیلیان )
2509 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 2 سال 1391 قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی
( علی فلاحتی ; کیومرث سهیلی ; میثم واحدی )
2461 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 3 سال 1390 بررسی تأثیر نوسانات صادرات نفت بر رشد بخش کشاورزی در ایران
( مهدی پیری ; ابراهیم جاودان ; سجاد فرجی دیزجی )
2221 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعة موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان
( نیكوئی نیكوئی ; رفعتی رفعتی ; بخشوده بخشوده )
2203 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 1 سال 1389 تحلیل عاملی عوامل موثر در ایجاد روحیه کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی(مطالعه موردی: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران)
( قاسمی قاسمی ; اسدی اسدی )
2038 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 2 سال 1390 تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد و بهره‏وری در بخش کشاورزی ایران
( مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی ; جاودان جاودان )
2013 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 4 سال 1393 بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Qتوبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر)
( حسین محمدی ; فرشاد شعبانیان ; آهون کاسب )
1937 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)