فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر مخارج دولت بر رشد بخش کشاورزی و کل اقتصاد ایران

محمدرضا لطفعلی پور, یداله آذرین فر, رویا محمد زاده
بازدید: 43

بررسی کارایی گلخانه‌های خیار با کاربرد رهیافت تحلیل پوششی بازه‌ای

مهدی بابایی, فاطمه رستگاری پور, محمود صبوحی صابونی
بازدید: 16

قیمت‌گذاری اقتصادی آب در بخش کشاورزی به روش رمزی

علی فلاحتی, کیومرث سهیلی, میثم واحدی
بازدید: 53

abstract

abstract abیtract
بازدید: 13