دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

سمانه قلی پور; رؤیا محمدزاده; محمد بخشوده; یداله آذرین فر; محسن رفعتی

تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

حمید محمدی; محمود صبوحی صابونی; احمد علی كیخا; زكریا فرجزاده

تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی

زهرا عبداللهی; محمود هوشمند; محمد دانش نیا; زهره اسکندری پور

بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران

سیدصفدر حسینی; محمدرضا پاکروان; امید گیلانپور; میلاد اتقائی

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT