دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر آزادسازی تجاری کشاورزی بر سهم صادرات و واردات بخشهای کشاورزی و خدمات ایران

سمانه قلی پور, رؤیا محمدزاده, محمد بخشوده, یداله آذرین فر, محسن رفعتی
بازدید: 28

تعیین مکان بهینه صنایع تبدیلی در استان فارس مطالعه موردی صنایع تبدیلی گوجه فرنگی

حمید محمدی, محمود صبوحی صابونی, احمد علی كیخا, زكریا فرجزاده
بازدید: 8

تدوین راهبردهای مجتمع های دامداری شیری با استفاده از AHP گروهی- فازی

حمیدرضا میرزایی, مرتضی رجوعی, امیرحسین اخروی
بازدید: 22

تاثیر شوک‌های عرضه و تقاضا بر رشد بخش کشاورزی

زهرا عبداللهی, محمود هوشمند, محمد دانش نیا, زهره اسکندری پور
بازدید: 25
بازدید: 42

بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران

سیدصفدر حسینی, محمدرضا پاکروان, امید گیلانپور, میلاد اتقائی
بازدید: 101
بازدید: 10

ABSTRACT

ABSTRACT ABSTRACT
بازدید: 14