دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی دیدگاه کشاورزان بخش مرکزی کرج نسبت به مشارکت در کشاورزی اجتماع- پشتیبان

شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی, قاسمی قاسمی, سرور امینی سرور امینی, سعادت‌زاده سعادت‌زاده
بازدید: 42

تعیین برداشت بهینه آب از رواناب محیطی حوضه آبریز رودخانه کر، سد درودزن

فلسفی زاده فلسفی زاده, صبوحی صابونی صبوحی صابونی
بازدید: 49

تعیین مزیت نسبی غلات در استان کرمان

شفیعی شفیعی, یزدانی یزدانی
بازدید: 10

بررسی کارآیی بازار گوشت مرغ در ایران(مطالعه موردی: شهرستان کرج)

خالدی خالدی, شوکت فدائی شوکت فدائی, نکوفر نکوفر
بازدید: 12

بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات محصولات کشاورزی ایران

پاکروان پاکروان, مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی, گیلانپور گیلانپور
بازدید: 298

بررسی تاثیر شوک‌های بهره‌وری و شکاف تولید بر قیمت مواد غذایی ایران

مقدسی مقدسی, شرافتمند شرافتمند, باغستانی باغستانی
بازدید: 19