دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 137

محاسبه درجه انحصار در بازار داخلی پسته ایران

عبدالهی عزت آبادی عبدالهی عزت آبادی
بازدید: 9

بررسی میزان کارایی و بهره وری انرژی در تولید گوجه فرنگی(مطالعه موردی: شهرستان مرند)

راعی جدیدی راعی جدیدی, همایونی فر همایونی فر, صبوحی صابونی صبوحی صابونی, خردمند خردمند
بازدید: 14

شناخت صرفه‌های اقتصادی جلب مشارکت‌های مردمی در توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی

حیاتی حیاتی, ابراهیمی ابراهیمی, رضایی مقدم رضایی مقدم
بازدید: 12

الگوی آستانه‌ای انتقال قیمت‌ در بازار گوشت مرغ ایران

مقدمی کوهستانی مقدمی کوهستانی, نیكوكار نیكوكار, دوراندیش دوراندیش
بازدید: 10

اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص های حمایت از تولیدکنندگان گندم

حسینی حسینی, گیلان پور گیلان پور, ایروانی ایروانی
بازدید: 15

abstract

abstract abیtract
بازدید: 15