فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

انتخاب سیاست زیست‌محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران

سید صفدر حسینی; محمد قربانی; محمد ترشیزی; نصرت اله ضرغام

تحلیل مولفه‌های پایداری نظام کشت گندم در استان فارس

خلیل كلانتری; علی اسدی; حسین شعبانعلی فمی; ابوالقاسم عربیون

بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران

مهدی اعظم‌زاده شورکی; صادق خلیلیان