دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی هزینه‌های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران

حسینی حسینی, خالدی خالدی, قربانی قربانی, حسن پور حسن پور
بازدید: 28

بررسی عوامل فردی و حرفه ای تأثیرگذار بر ادراک کشاورزان شهرستان کرج نسبت به مشکلات مدیریت آب کشاورزی

گودرزی گودرزی, شعبانعلی فمی شعبانعلی فمی, موحد محمدی موحد محمدی, جلالزاده جلالزاده
بازدید: 17

آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن

لطفعلی پور لطفعلی پور, آذرین فر آذرین فر, دادرس مقدم دادرس مقدم
بازدید: 9
بازدید: 62

تعیین اندازه بهینه مزارع برنج استان گیلان

حسین زاد حسین زاد, عارف عشقی عارف عشقی, دشتی دشتی
بازدید: 32

abstract

abstract abیtract
بازدید: 17