لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

مدلسازی و پیش‌بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران: کاربرد شبکههای عصبی مصنوعی

مهرابی بشرآبادی مهرابی بشرآبادی, کوچک زاده کوچک زاده
بازدید: 54

تحلیل مزیت نسبی تولید گندم در سیستان

کرباسی Karbasi کرباسی, رستگاری پور رستگاری پور
بازدید: 35

بررسی اثر ریسک قیمتی بر حاشیه بازاریابی گوشت قرمز در ایران

شهبازی گیگاسری شهبازی گیگاسری, کاوسی کلاشمی کاوسی کلاشمی, پیکانی ماچیانی پیکانی ماچیانی, عباسی‌فر عباسی‌فر
بازدید: 18
بازدید: 34

تحلیل اثرات اقتصادی احداث حوضچه‌های پرورش ماهی شهرستان اردل در استان چهارمحال و بختیاری

اسدی اسدی, كلانتری كلانتری, انصاری اردلی انصاری اردلی, رحیمیان رحیمیان, محمدی محمدی
بازدید: 50