لیست داوران منتصب

 • آذر شیخ زین الدین
 • تکتم محتشمی
 • حبیب شهبازی
 • حمید آماده
 • حکیمه هاتف
 • خدیجه بوزرجمهری
 • زکریا فرج زاده
 • سامان ضیایی
 • سید علی حسینی یکانی
 • سید مجتبی مجاوریان
 • علی اکبر عنابستانی
 • علیرضا کرباسی
 • فتحی فاطمه
 • قادر دشتی
 • محمود دانشور کاخکی
 • مسعود همایونی فر
 • مهدی فیضی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

آثار افزایش قیمت کالاهای خوراکی بر رفاه و فقر خانوارهای شهری ایران

جلیل خدا‍‍‍پرست شیرازی, نیلوفر اشک تراب, زهرا نعمت الهی
بازدید: 123
بازدید: 114