فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثر آزادسازی تجاری بر تولید، مصرف و تجارت برنج

لیلا راوند; آرش دوراندیش; محمود صبوحی صابونی

تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب‌شیر بین محصولات کشاورزی در شرایط عدم حتمیت

مریم جعفری ثانی; باب اله حیاتی; جواد نعمتیان; محمد قهرمان زاده

تعیین تاب‌آوری و پایداری واحدهای صنعتی گاوشیری شهرستان مشهد و حومه

لیلا حسنی; محمود دانشور کاخکی; محمود صبوحی صابونی