لیست داوران منتصب

 • سمیه
 • امید گیلانپور
 • تکتم محتشمی
 • حبیب شهبازی
 • حسین محمدی
 • حمید آماده
 • زکریا فرج زاده
 • سامان ضیایی
 • سید علی حسینی یکانی
 • سید مجتبی مجاوریان
 • علی کیانی راد
 • علیرضا نیکوئی
 • فاطمه رستگاری پور
 • فاطمه نصرنیا
 • قادر دشتی
 • محمد عبداللهی
 • مسعود همایونی فر
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی تخصیص اعتبارات کشاورزی: مطالعه موردی استان کرمان

سکینه شمس الدینی, حسین مهرابی بشرآبادی, محمدعلی یعقوبی, صدیقه نبی ئیان, محمد رضا پور ابراهیمی
بازدید: 51

برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI

آزاد خانزادی, محمد شریف کریمی, نعیم شکری
بازدید: 147