لیست داوران منتصب

 • آرش دوراندیش
 • بیژن قهرمان
 • حبیب شهبازی
 • دکتر یاوری
 • رامتین جولایی
 • زکریا فرج زاده
 • سید علی حسینی یکانی
 • سید مجتبی مجاوریان
 • عباس عبدشاهی
 • علی شمس
 • علی کیانی راد
 • علیرضا نیکوئی
 • فاطمه رستگاری پور
 • محمد عبداللهی
 • مسعود همایونی فر
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود

ابوالقاسم باقری, علیرضا نیکوئی, فرهاد خداداد کاشی, محسن شوکت فدایی
بازدید: 141

درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی

رضا جمشیدی, مصطفی سلیمی فر, محمد طاهر احمدی شادمهری, محمد قربانی
بازدید: 52