فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

صدیقه آهنگری, سید مجتبی مجاوریان, سید علی حسینی یکانی
بازدید: 35
بازدید: 28

ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی

آرش دوراندیش, امیر حسین توحیدی, سمانه سلیمانی نژاد
بازدید: 37