فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اولویت بندی عوامل موثر بر موفقیت یک کالا در رینگ کشاورزی بورس کالای ایران

صدیقه آهنگری; سید مجتبی مجاوریان; سید علی حسینی یکانی

ارزیابی مدل های هیبرید در پیش بینی بازده نقدی سهام شرکت های کشاورزی

آرش دوراندیش; امیر حسین توحیدی; سمانه سلیمانی نژاد