فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو

مرتضی محمدی; حسین محمدی; حسین اعظمی

مدل سازی توزیع بهینه بودجه بخش کشاورزی در استان خراسان رضوی

سید محمد فهیمی‌فرد; ماشاءاله سالارپور; محمود احمدپور; حمید محمدی; مجید ثنایی