لیست داوران منتصب

 • ابراهیم زارع
 • تکتم محتشمی
 • حسین محمدی
 • حمید امیرنژاد
 • رضا مقدسی
 • سید علی حسینی یکانی
 • علی محمد جعفری
 • علیرضا نیکوئی
 • محمد بخشوده
 • محمد رضا کهنسال
 • محمد عبداللهی
 • محمد قهرمان زاده
 • محمد مظهری
 • میترا ژاله رجبی
 • وحیده انصاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 41

درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان و تعیین عوامل مؤثر بر آن در گهرباران ساری

طاهره رنجبر ملکشاه, سید علی حسینی یکانی, سید مجتبی مجاوریان
بازدید: 42
بازدید: 15