فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

abstract

abstract .
بازدید: 18

برآورد ساختار تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور (کاربرد مدل های عمومی GARCH)

زهرا رسولی بیرامی, محمد قهرمان زاده, قادر دشتی, رسول محمدرضایی
بازدید: 43
بازدید: 141