دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد

علیرضا کوچکی; هومن منصوری; محمد قربانی; محسن رجب‌زاده

اندازه گیری منابع رشد کشاورزی در زیربخش زراعت ایران

الهام شبانی; قادر دشتی; محمد قهرمانزاده; باب اله حیاتی; جواد حسین زاد فیروزی

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز

شهزاد نصرتی; باب اله حیاتی; اسماعیل پیش بهار; رسول محمد رضایی

a

abstract a